18. 03. 2021 Aktuality Čo pre vás robíme

Stanoviská Ligy za duševné zdravie k Plánu obnovy a odolnosti SR

Nasledujúce podujatie:
Verejná diskusia o reforme starostlivosti o duševné zdravie, organizovaná denníkom aktuality.sk.
Uskutoční sa online, vo štvrtok 25. marca o 12:30 hod. Diskusiu bude moderovať Braňo Dobšinský.
Link na podujatie: https://www.event-online.sk/liga-za-dusevne-zdravie-2/plan-obnovy-dusevneho-zdravia-na-slovensku?token=lzdz

 

Liga za duševné zdravie už 20 rokov bojuje za systémovú zmenu v oblasti starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. S podporou významných slovenských odborníkov z radov psychiatrov a psychológov a ich stavovských organizácií sa snaží o to, aby sa moderná starostlivosť stala na Slovensku štandardom.

Slovensko má v súčasnosti historickú príležitosť prostredníctvom projektu Plánu obnovy a odolnosti SR investovať do zmeny systému starostlivosti o duševné zdravie. Je veľmi dôležité, aby investície mali premyslenú koncepciu.

Čo je to vlastne Plán obnovy a odolnosti SR?

Plán obnovy a odolnosti SR je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Všetky dôležité informácie si môžete zistiť priamo na stránke https://www.planobnovy.sk/

Prečo sa o Plán obnovy a odolnosti SR zaujímame?

Jedna z piatich oblastí Plánu obnovy a odolnosti SR je venovaná Zdraviu. Na reformy v zdravotníctve je vyčlenených dokopy 1 450 mil. €. V rámci oblasti Zdravie je na reformu Duševného zdravia rovných 100 mil. €.

Plánované reformy

Investície

  • koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia
  • výstavba detenčných a komunitných zariadení
  • rozvoj akútne poddimenzovaných oblastí
  • obnova materiálno-technického vybavenia
  • koncepty pre modernú liečbu
  • modernizácia diagnostických metód
  • modernizácia vzdelávania personálu
  • humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti
  • vzdelávanie personálu
  • národná linka podpory duševného zdravia

Zdroj: https://www.planobnovy.sk/dokumenty/

Prečo nepovažujeme Plán obnovy v časti duševné zdravie za koncepčný materiál?

Dokument podľa našich zistení nie je systematicky zasadený do širších súvislostí, chýba mu napr. časť zameraná na prevenciu a podporu zdravia. Návrh tiež nepodporuje kontinuitu jednotlivých súčastí starostlivosti o duševné zdravie tak, aby smerovali k modernému konceptu komunitnej starostlivosti. Spôsob prípravy strategických dokumentov, kedy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nespolupracuje s tretím sektorom, považujeme za zásadný problém, ktorý môže mať za následok neúspech celej reformy, hoci malo šancu venovať jej príprave už takmer rok.

Plán obnovy ako prvý zverejnený strategický dokument, ktorý má byť v súlade s doteraz nepomenovanou reformou, rieši aj oblasť prvej pomoci v oblasti duševného zdravia – krízových liniek pomoci tým spôsobom, že navrhuje zriadiť národnú linku pomoci vo vlastnej réžii.  V Pláne obnovy do nej navrhuje ministerstvo investovať 500 000 eur. Táto linka má byť podľa návrhu spustená v druhom kvartáli 2021 a fungovať má len do decembra tohto roka denne iba 16 hodín. 

Iniciatíva liniek pomoci združujúca tri najväčšie non-stop krízové linky pomoci – Linku dôvery Nezábudka, Linku detskej istoty a IPčko, sa snaží získať štátne zdroje pre všetky linky už od prvej vlny pandémie pred rokom. Ministerstvo zdravotníctva sa však rozhodlo postaviť vlastnú. Tri najväčšie linky by pritom za 500 000 eur fungovali celý rok non-stop a zasiahli by všetky cieľové skupiny – deti, mládež, dospelých, zdravotníkov aj ostatných. Riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut vysvetľuje:

“ V auguste 2020 sme požiadali Úrad vlády o finančnú podporu Linky dôvery Nezábudka. V tom čase sme ešte čerpali zdroje taktiež z Úradu vlády na bežnú prevádzku, avšak chceli sme rozšíriť možnosť prijatých hovorov. Vzhľadom k predpokladaným signálom prichádzajúcej druhej vlny pandémie sme očakávali pružnejšiu reakciu kompetentných. Treba uznať, že komunikácia s úradom prebieha dodnes konštruktívne, existuje aj prísľub podpory, ale je polovica marca a my netušíme s akou podporou a kedy vôbec môžeme počítať.“

Vytvorenie štátnej linky na niekoľko mesiacov je ekonomicky i ľudsky nepochopiteľné. Psychiatri u nás i v zahraničí sa zhodujú v tom, že následky na duševnom zdraví sa výrazne prejavia predovšetkým po skončení pandémie COVID-19 a kapacity nielen telefonických liniek, ale aj odborníkov z radov psychiatrov a psychoterapeutov budú kriticky nedostatočné. Pritom je životne dôležité, aby sa v boji proti dôsledkom pandémie postupovalo spoločne a systematicky. Martin Knut dopĺňa:

„Dnes sme už, žiaľ, v situácii, keď sme nútení oznámiť verejnosti, že od 1.mája kvôli finančnej nedostatočnosti dočasne znižujeme výkon Linky z pôvodných 24/7 na 8/7. Dúfame, že sa situácia s podporou liniek pomoci čoskoro vyrieši a my sa budeme môcť vrátiť späť k normálnej prevádzke a vzhľadom k terajšej a očakávanej situácii aj k posilneným službám, lebo na konci tohto príbehu sú tisíce ľudí, ktorí sa nemajú kam v tejto zložitej dobe obrátiť so svojimi starosťami.“

Liga preto podá zásadnú pripomienku k návrhu na zriadenie národnej linky pomoci a vyzýva aj ostatné organizácie a širokú verejnosť, aby sa pripojili.

Radi by sme tiež verejnosť oboznámili s tým, že MZ SR nevidí dôvod, pre ktorý by Liga za duševné zdravie, združujúca 37 organizácií pôsobiacich v tejto oblasti, mala byť stálym členom Rady vlády pre duševné zdravie, napriek tomu, že Liga dlhé roky bola stálym členom Rady duševného zdravia na MZ SR. Našu výzvu na začlenenie Ligy do Rady vlády sme tlmočili zástupcom MZ povereným riadením oddelení týkajúcich sa duševného zdravia. Našu výzvu podporilo 30 organizácií z tretieho sektora – členovia aj nečlenovia Ligy. Výzva však nespôsobila na MZ žiadnu odozvu. Text Výzvy k účasti tretieho sektora v Rade vlády pre duševné zdravie.

Vyššie uvedené pripomienky dokumentujú potrebu viesť verejnú diskusiu o všetkých témach. Pozývame preto širokú laickú a predovšetkým odbornú verejnosť vrátane treťosektorových organizácií, aby sa pripravovaných aktivít zúčastnila a v čo najvyššej miere vyjadrila otvorene svoje názory. Teraz je správny čas.

Stanoviská Ligy za duševné zdravie v médiách

PODCAST RÁNO NAHLAS S BRAŇOM DOBŠINSKÝM
V akom stave je duševné zdravie Slovákov sužované pandémiou a jej dôsledkami? A ako to zvládne naša psychiatrická starostlivosť, ktorá takpovediac krívala už v predpandemických časoch? No a akú reformu vlastne prináša 100 miliónový plán rezortu zdravotníctva, o ktorom sa doteraz neviedla prakticky žiadna diskusia a to nielen medzi pacientmi, ale ani medzi odborníkmi?

VEREJNÁ DISKUSIA K PLÁNU OBNOVY DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Liga za duševné zdravie v spolupráci s redakciou Aktuality.sk a redaktorom Braňom Dobšinským pripravila verejnú diskusiu na tému Plánu obnovy. Diskutovať prišli:

MUDr. Peter Šomšák – vedúci oddelenia duševného zdravia MZ
Mgr. Viktor Svetský, PhD. – vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie MZ
MUDr. Peter Breier – psychiater a člen správnej rady Ligy za duševné zdravie
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. – viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej komory
JUDr. Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie SR

TERAZ. SK Liga za duševné zdravie volá po diskusii k časti plánu obnovy o zdraví
Psychiater Peter Breier ocenil výšku sumy určenej na duševné zdravie. Poukázal však na to, že pri pláne obnovy bolo len čiastočne zmapované, do čoho treba peniaze investovať. Kritizuje tiež chýbajúcu kontinuitu v starostlivosti o duševné zdravie…

RTVS – Hlavné správy
Liga za duševné zdravie SR víta podporu vo forme 100 mil. € na duševné zdravie v rámci Plánu obnovy. Zároveň však má k pripravovanému dokumentu viaceré výhrady.

 

———–

Príprava tejto verejnej diskusie bola podporená aj cez projekt „Interná komunikačná platforma Ligy za duševné zdravie“ podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme.