25. 11. 2020 Aktuality Správy

Stanovisko Ligy za duševné zdravie SR k iniciatíve Konferencie biskupov Slovenska

So znepokojením sme sa dozvedeli, že Konferencia biskupov Slovenska propaguje na svojej stránke konferenciu Medzinárodnej federácie pre slobodu voľby terapie a sprevádzania pre „mužov a ženy s neželanou sexuálnou príťažlivosťou a rodovou neistotou“.

Sexuálna orientácia je biologická, predurčená súhrou genetických faktorov a vnútromaternicového prostredia, nie je osobnou voľbou, vedomou ani nevedomou, človeka. Neexistuje žiadny vierohodný výskum, podľa ktorého by rané zážitky či traumy ovplyvňovali sexuálnu orientáciu človeka. Preto neexistuje žiadna psychoterapia, ktorá by mohla sexuálnu orientáciu človeka zmeniť. Všetky takéto snahy sú hrubým zásahom do identity človeka a jeho duševného zdravia, navyše ho môžu závažne poškodiť. Žiadna takáto forma terapie nie je u nás ani v Európe uznaná za formu psychoterapie.

Naopak – ukazuje sa, že duševné zdravie je priamo úmerné tomu, nakoľko človek prijíma sám seba a autenticky žije v súlade aj so svojou sexuálnou orientáciou.

Liga za duševné zdravie SR sa preto dištancuje od akýchkoľvek snáh takýmto spôsobom pôsobiť na sexuálnu orientáciu ľudí, alebo ju označovať ako „neželanú“.

Stanovisko Ligy za duševné zdravie SR k iniciatíve Konferencie biskupov Slovenska