08. 06. 2023 Nezaradené

Sťažnosti a spätná väzba

Ak sa niekto, kto pracuje pre Ligu za duševné zdravie, alebo inú organizáciu s ktorou Liga spolupracuje, správal nevhodne, akýmkoľvek spôsobom Vás obťažoval, páchal fyzické alebo psychické násilie, podmieňoval svoju prácu protiplneniami (vrátane sexuálnych), zneužíval svoje postavenie, vydieral alebo sa správal nepatrične, napíšte nám, prosím, na email:

podnety@dusevnezdravie.sk

Taktiež môžete pre tento účel kontaktovať:
Viktoria Silyayava  +421 911 466 052
Silvia Hertz           +421 911 172 852
Marcela Maľová     +421 904 568 333

ETICKÉ KÓDEXY LIGY AZ DUŠEVNÉ ZDRAVIE
Na stránke sa môžete oboznámiť s našimi etickými kódexami a internou smernicou Ochrana pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

Якщо хтось, хто працює в Лізі або в будь-якій іншій організації, з якою співпрацює Ліга, поводився неналежним чином, переслідував вас у будь-який спосіб, чинив фізичне або психологічне насильство, обумовлював свою роботу оплатою (в тому числі сексуальною), зловживав своїм становищем, шантажував вас або поводився неналежним чином, будь ласка, надішліть нам електронного листа:

podnety@dusevnezdravie.sk

Ви також можете зв’язатися з цією метою:
Viktoria Silyayava  +421 911 466 052
Silvia Hertz           +421 911 172 852
Marcela Maľová     +421 904 568 333