09. 08. 2012 Nezaradené

Stop stigme

O duševných poruchách bez mýtov a neprávd

Aj ty veríš mýtom a nepravdám? Si voči ľuďom s duševnou poruchou podozrievavý a vnímaš ich s dešpektom? Bojíš sa, alebo sa hanbíš vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra?

Vykroč z hmly mýtov a predsudkov! Informuj sa ako je to naozaj a daj stop stigme!

Mýtus 1: Ľudia s duševnými poruchami nie sú schopní študovať a pracovať, ani sa o seba dostatočne postarať.

Vo väčšine prípadov môžu ľudia s duševnými poruchami žiť a fungovať v normálnom prostredí a sú schopní sa o seba postarať. Niektorí môžu mať prechodné problémy s návratom do školy či zamestnania, mnohí to však dokážu.

Mýtus 2: Ľudia s duševnou poruchou sú nebezpeční a agresívni.

Podiel ľudí s duševnou poruchou na násilných činoch a zločinnosti je rovnaký ako u ostatnej populácie.

Mýtus 3: Ľudia s duševnými poruchami sú nevypočítateľní a nespoľahliví.

Ľudí s duševnými poruchami majú podobné životné radosti i starosti ako ostatní. A tak ako ostatní, sú niektorí z nich aj nespoľahliví, aj nevypočítateľní.

Mýtus 4: Ľudia s duševnou poruchou si nedokáže nájsť partnera či založiť rodinu.

Mnohí ľudia s duševnou poruchou žijú s partnerom alebo v rodine. Mnohí si nájdu partnera a založia rodiny a to napriek tomu, že sa stretávajú s odsudzovaním zo strany okolia.

Mýtus 5: Duševné choroby súvisia so slabou vôľou, treba ich prekonať, len slabí ľudia sú duševne chorí.

Duševné poruchy nie sú prejavom slabej vôle. Diagnóza depresie je vedecky podložená a nie je možné ňou maskovať ani neschopnosť, ani lenivosť.

Mýtus 6: Väčšina duševných chorôb sa nedá liečiť.

V mnohých prípadoch vhodná liečba potlačí príznaky poruchy tak, že pacient pracuje, chodí do školy, žije súkromný aj pracovný život tak, ako predtým. Väčšinou sa podarí stav pacienta aspoň výrazne zlepšiť.

Mýtus 7: Duševne chorý človek musí užívať lieky.

Nie vždy, keď má človek psychické ťažkosti je nutné užívanie liekov. Ak je psychiater presvedčený, že užívanie liekov je najlepšia voľba, pacient je o liekoch a ich účinkoch informovaný a má právo sa rozhodnúť, či ich chce užívať. Len málokedy sa pristupuje k tzv. nedobrovoľnej liečbe pre chýbanie náhľadu, uvedomenia si svojej choroby a potreby liečby.

Mýtus 8:. Lieky, ktoré sa užívajú pri duševných ťažkostiach, zmenia človeka.

Moderné lieky nemenia osobnosť (povahu) človeka, ktorý ich užíva. Naopak, práve dlhodobo neliečená vážna duševná porucha môže viesť k zmenám osobnosti chorého.

Mýtus 9: Ak má človek duševnú poruchu, treba ho liečiť v nemocnici.

Väčšina duševných porúch je v súčasnosti liečiteľná ambulantne. Len v niekedy je potrebná hospitalizácia – najmä pri akútnom vzplanutí ochorenia. Hospitalizácia zároveň ochraňuje, ak chorý pre chorobu ohrozuje seba či svoje okolie a vytvára podmienky pre podrobnú diagnostiku a liečbu.

Mýtus 10: Psychiatria je charakteristická požívaním elektrošokov, zvieracích kazajok a mreží.

Moderná psychiatria využíva komplexnú liečbu: kombináciu liečby liekmi so psychoterapiou a socioterapiou. Elektrošoky sa používajú v malom percente u závažných stavov, ich aplikovanie však nevyzerá tak dramaticky, ako si verejnosť bežne predstavuje. Zvieracie kazajky sa na Slovensku nepoužívajú. Psychiatrické oddelenia vyzerajú často podobne ako iné nemocničné oddelenia.

Podporme akceptáciu ľudí s duševnými poruchami v spoločnosti!

Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom. Podporme akceptáciu ľudí s psychickými problémami v spoločnosti!

Čo môžeš urobiť ty, aby sa sociálna inklúzia stala realitou?

Zameraj sa na schopnosti ľudí s problémami duševného zdravia!

Každý má právo prispievať do spoločnosti svojim dielom. Ľudia s duševnými poruchami môžu študovať a pracovať. Majú na to schopnosti a rôzne talenty a majú právo ich využívať.

Bojuj proti predsudkom!

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako zdravie telesné. Len malá časť ľudí s duševnou poruchou sa však lieči. Majú strach, hanbia sa, boja sa izolácie a diskriminácie. Nedajme predsudkom šancu ničiť naše životy.

Podporuj aktívne zapojenie ľudí s psychickými problémami do spoločnosti!

Keď prekonáme predsudky a diskrimináciu, poskytneme efektívne služby a staneme sa súčasťou podpornej siete, pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia žiť zmysluplné životy a tešiť sa zmysluplných vzťahov.

Informačná kampaň realizovaná v rámci Národného programu duševného zdravia s podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia.