29. 06. 2020 Správy

Štúdium a odborná prax v USA – Hubert H. Humphrey Fellowship

Vážení priatelia,

Fulbrightova komisia si Vás dovoľuje upozorniť na príležitosť uchádzať sa o štipendijný program Hubert H. Humphrey Fellowship na akademický rok 2021/2022, ktorý odborníkom a profesionálom zaoberajúcim sa udržateľným rozvojom, vytváraním demokratických inštitúcií, vzdelávaním a verejným zdravotníctvom umožňuje absolvovať 10-mesačný študijný pobyt na univerzite v USA, spojený so 6-týždňovou odbornou praxou vo vládnych alebo neziskových organizáciách, príp. v súkromnom sektore v USA.

Kandidáti musia mať ukončené magisterské štúdium, minimálne 5-ročnú súvislú prax v danom odbore, aktívnu znalosť anglického jazyka, slovenské štátne občianstvo, žiadnu alebo minimálnu skúsenosť v USA a preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj.

Štipendium pokrýva náklady za víza a letenky, ubytovanie, štúdium a poplatky spojené s účasťou na rôznych odborných podujatia, ako sú konferencie, workshopy, semináre a pod.

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 11. september 2020.

Viac informácií o programe a oblastiach podpory nájdete na našej stránke: http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program alebo na The Hubert H. Humphrey Fellowship Program.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie informácie o programe na Vašej webovej stránke, sociálnych médiách či preposlať Vašim kontaktom a známym, ktorí by mohli byť vhodnými kandidátmi.

V prípade Vašich ďalších otázok ohľadom Hubert H. Humphrey štipendijného programu a prihlášky nás neváhajte kontaktovať.

Zuzana Kopčanová
Program and Study Officer
W. Fulbright Commission
Konventná 1
811 03 Bratislava
Slovak Republic

Phone: +421 911 046 123
www.fulbright.sk