05. 10. 2015 Nezaradené

SUSED s duševnou poruchou

Ak človek s duševnou poruchou žije sám, nevie sa o seba postarať a ohrozuje svojim životom okolie, je to prípad pre Odbor sociálnych vecí UPSVaR (Úrad pre sociálne veci a rodinu SR). Môže to byť váš príbuzný alebo sused, a riešenie je plné emócií a trvá dlho.

Vy ako príbuzní alebo ako susedia musíte podať písomne list, alebo si vypýtať kópiu zápisnice, ktorú s vami spíšu policajti a zástupcovia UPSVaR. List by mal by obsahovať žiadosť, aby sociálne oddelenie UPSVaR v rámci svojej kompetencie navštívilo občana a urobilo patričné opatrenie:

požiadalo o hospitalizáciu podľa Zákona o Zdravotnej starostlivosti a podľa §, ktorý znie asi takto, ak niekto ohrozuje iných, alebo seba, dokonca ak niekto ohrozuje seba tým, že neberie potrebné lieky. Je to hospitalizácia bez podpísania informovaného súhlasu pacientom, musí ho nahradiť súd. Sociálne by malo aj hľadať príbuzných, rozbehnúť proces zbavenia svojprávnosti a umiestniť ho do Domova sociálnej starostlivosti. Čiastočne to môže robiť aj samospráva. Nenechajte sa odbiť. Na polícii pošlite podanie napr. na „nebezpečné správanie“ a urobte si kópiu. Nie je dobré takéto veci ignorovať, lebo sa môže stať aj katastrofa. Ak je informovaná polícia – napríklad trikrát listom, nesie aj zodpovednosť.

Niekdy treba zavolať aj sanitku a nechať človeka ako „pacienta“ odviezť na psychiatriu. Lekári v sanitke to vedia posúdiť. Ale treba si uvedomiť, že idete trošku „hlavou proti múru“, lebo všetci spomenutí to robia neradi, lebo je s tým spojená mohutná administrácia a dotýka sa to konania bez vedomia alebo dokonca proti vôli človeka ochromeného akútnym atakom duševnej poruchy. Konať ale určite treba, pretože len vďaka rýchlej a kvalitnej liečbe môže človek opäť normálne žiť. a to aj vďaka vašej pomoci.

http://www.medipravnik.sk/Clanky-a-Temy/nebezpecnost-dusevne-choreho-cloveka-%E2%80%93-zakladna-podmienka-pre-obmedzenie-slobody