01. 08. 2016 Správy

Terapeut nemusí byť vždy len človek

Psí liečitelia prišli do Pinellovej nemocnice, ktorá lieči ľudí s psychyckými poruchami. Osem malých canisterapeutov bolo v sobotu 30. augusta po druhákrat v Pinelke v atriu Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Tieto a iné zaujímevé aktivity pre pacientov pripravuje naša kamarátka Zuzana Šipošová
projektový referent, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Malacká cesta č. 63
P.O.BOX 158
902 18 Pezinok
tel.: 033/6482 234
0918 837 501
mail: siposova@pnpp.sk