30. 04. 2014 Správy Zbierky

Tlačová správa: Výnos zo Zbierky „Dni nezábudiek“ 2013

Každý rok organizujeme celonárodnú zbierku s cieľom zvýšiť informovanosť našej verejnosti o duševnom zdraví. Výnos Zbierky „Dni nezábudiek“ ostáva v regiónoch v členských združeniach Ligy, a časť peňazí využívame na programy pre ľudí s duševnými poruchami a na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá je predpokladom úspešnej liečby. Duševné poruchy patria medzi tri skupiny ochorení, ktoré spôsobujú najviac rokov prežitých v práceneschopnosti a v invalidite, preto sú informačné kampane dôležité nielen z pohľadu nášho zdravia ( a hádam aj šťastia), ale aj z finančného hľadiska.

Zbierka v uliciach v septembri roku 2013:

V roku 2013 sme prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2013“ rozdali širokej verejnosti 30 tisíc edukačných letákov. V termíne od 20. – 24. septembra prebehla Zbierka v uliciach, v rámci ktorej dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali nezábudky – symbol duševného zdravia. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky od dobrovoľníkov, zaslaním SMS na číslo 833 a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Ciele zbierky Dni nezábudiek:

Cieľmi kampane a zbierky je destigmatizácia ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora vzniku nových denných stacionárov, chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Projekty v regiónoch sú financované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje aktivity a Liga na prípravu ďalších informačných kampaní.

Mestá, školy, koordinátori:

Oceňujeme výbornú spoluprácu koordinátorov s regionálnymi médiami. Celkom sa zapojilo 66 slovenských miest, 167 stredných škôl a 109 koordinátorov. V pouličnej forme zbierky sa vyzbieralo 41 975,53 Eur , formou SMS sa vyzbieralo 1 012,- Eur a formou priamych vkladov na účet Ligy sa vyzbieralo 19,53 Eur. Spolu sme v roku 2013 vyzbierali 43 007,06 Eur.

Vyhodnotenie najlepších škôl, miest, koordinátorov a dobrovoľníkov v uliciach 2013:

V tabuľke sú tri najúspešnejšie školy zapojené do Zbierky. Finančnú odmenu pre bratislavskú a mimobratislavskú najlepšiu školu venovala spoločnosť Kaufland.

Najlepsie školy v BA:

1. Bratislava, 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20          1 948,32 €

2. Bratislava, Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35        829,47 €

3. Bratislava, Gymnázium Hubeného 23                            441,60 €

Najlepšie školy mimo BA:

1. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra SP, Petzvalova 4              1 100,17 €

2. Žilina: Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23                          907,58 €

3. Prešov: Zdravotná škola sv.Bazila Veľkého,Kmeťove stromoradie 3     700,96 €

V tabuľke vám ponúkame výber troch najúspešnejších slovenských miest počas tohtoročnej Zbierky aj s vyzbieranými sumami za celé mesto. Prvé tri najlepšie mestá :

Bratislava    7 727,11 €

Košice         5 777,34 €

Prešov         2 967,57 €

Najlepšie členské združenia LDZ SR v Zbierke:

Bratislava :  ODOS      3 085,57 €

Košice :      Radosť     2 093,37 €

Žilina :        Mozaika   1 967,76 €