13. 12. 2021 Nezaradené

Verejná diskusia-Bolesti detskej duše nepoznajú hranice

Pozývame vás na poslednú verejnú diskusiu v roku 2021.

Predvianočná diskusia pri príležitosti uvedenia nového dokumentu Bolesti detskej duše nepoznajú hranice.

Deti a dospievajúci na Slovensku aj v Čechách čelia výzvam, ktoré rodičia ani pedagógovia často nevidia. Preto primárnym cieľom dokumentu je upozorniť českú aj slovenskú verejnosť na rozsah psychického utrpenia, koré tisíce detí a dospievajúcich denne začívajú.
Pre rodičov býva prekvapujúce, o čom všetkom deti v mladom veku vedia a aké problémy prežívajú. Aj dnes je zažitý mýtus, že deti a dospievajúci nemôžu ochorieť na depresiu.
Najlepší odborníci z rôznych oblastí, ktorí pracujú s deťmi pomenujú problémy detí a mladých ľudí.
Dokumentárny film, ktorý vznikol v spolupráci Ligy za duševné zdravie a Ars Anima poskytuje podklad pre rodičov, učiteľov a deti samotné na bežné aj najťažšie témy, ktoré rezonujú v Čechách aj na Slovensku a poskytujú prehľad o odbornej pomoci.
Komplexnosť informácií aj stupeň detailu sú v našom prostredí výnimočné a môžu slúžiť školám pri ich vzdelávacích aktivitách, rodičom a podporným skupinám, ako aj každému, kto sa potrebuje zorientovať v detskej duši.
Dátum: 16.12.2021 o 12:00
Miesto: na facebookovom profile Ligy za duševné zdravie https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie, záznam z podujatia bude dostupný aj na našej webovej stránke.

Diskusiu moderuje Šarkan a zúčastnia sa jej hostia, ktorí vystupujú v samotnom dokumente:

  • Jeroným Janíček – autor dokumentu, Ars Anima, z.s.
  • Mgr., MgA. Markéta Čermáková, psychologička, psychoterapeutka
  • MUDr. Ján Šuba, MPH, primár KDP NÚDCH, Krajský odborník pre detskú psychiatriu MZSR
  • MUDr. Zuzana Matzová, PhD, detská psychiatrička, psychoterapeutka, predsedníčka Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • JUDr. Andrej Vršanský – z Ligy za duševné zdravie SR
Samotný dokument bude dostupný na https://www.youtube.com/zivotzazdi