08. 07. 2022 Aktuality Čo pre vás robíme Podujatia

Verejná diskusia-Je Slovensko krajinou, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú a koho milujú?

Verejná diskusia Ligy za duševné zdravie

Politici vs odborníci – Je Slovensko krajinou, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú a koho milujú?

Duševné zdravie priamo súvisí s tým, nakoľko človek prijíma sám seba a autenticky žije v súlade so svojou identitou. Sebaprijatie je však do veľkej miery ovplyvnené práve prijatím okolia a celej spoločnosti. Možnosť začleniť sa v spoločnosti bez akýchkoľvek prvkov diskriminácie má zásadný vplyv na kvalitu života každého jednotlivca. Do zraniteľnej skupiny v tomto smere patira okrem iných aj ľudia z LGBTI + komunity, ohrozovaní menšinovým stresom, homo a transfóbiou, stereotypným vnímaním . Veľká časť odborníkov a odborníčok z oblasti pomáhajúcich profesií a medicíny sa snaží svojim dielom zlepšovať a podporovať ich duševné zdravie a pohodu tak, aby mohli byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Vyhásenia a presadzovania niektorých návrhov zákonov, niektorými politicky činnými a verejne angažovanými osobami, ale tieto snahy deštruujú a vrhajú stav spoločnosti do ďalekej minulosti. V mnohom nerešpektujú odbornosť, vedecký konsenzus, základné ľudské práva a slobody, škodlivo ideologizujú túto tému.
Aké motivácie môžu byť za týmito postojmi politikov hlásiacich sa k tradičným konzervatívnym hodnotám?
Aké sú riziká dopadov takýchto rigidných vyhlásení na životy a duševné zdravie ľudí o ktorých sa diskutuje, ale aj na celú spoločnosť?
Sme naozaj modernou krajinou rovnoprávnosti pre všetkých?
S moderátorom Michalom OLÁHOM diskutujú:
Ida Želinská – sociálna poradkyňa
Martin Macko – riaditeľ Iniciatívy Inakosť
Pavol Hardoš – politológ, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK