27. 04. 2021 Aktuality Čo pre vás robíme Podujatia Správy

Verejná diskusia na tému psychického násilia

Vážení priatelia,
pozývame vás zúčastniť sa online verejnej diskusie Psychické násilie, ktorú pripravila Liga za duševné zdravie so Slovenskou advokátskou komorou a ďalšími partnermi.

Rozpoznať fyzické násilie je často náročné. Ako je to ale s psychickým násilím? Existuje akceptovateľná miera psychického násilia? Čo mám robiť, ak ma niekto psychicky týra? Kam sa obrátiť? Pomáha právny poriadok chrániť sa pred psychickými predátormi? Ako ochrániť skupiny ako sú ženy, deti, seniori aj ostatných? Aké následky má psychické násilie na duševné zdravie?

Termín: 29. apríl 2021 o 12:30

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Diskutujúci: JUDr. Viliam Karas, PhD. – predseda Slovenskej advokátskej komory
Mgr. Daša Malíková, PhD. – Alej -poradenské centrum
Mgr. Monika Martinézová – riaditeľka Linky dôvery Nezábudka
Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská – Linka detskej istoty
Mgr. Matúš Kanis – advokát a lektor Kliniky domáceho násilia

Záznam diskusie: 

Viac informácií o problematike psychického týrania nájdete na: www.advokatinavasejstrane.sk