05. 12. 2018 Nezaradené

Verejná výzva premiérovi Petrovi Pellegrinimu

Vážení sympatizanti Ligy za duševné zdravie SR,

linka dôvery Nezábudka, ktorú sme ako Liga spravovali, nefunguje od roku 2006. Zanikla, lebo na jej prevádzku neboli financie. Odvtedy sa snažíme nájsť systematické riešenie, aby ľudia v tejto krajine mali opäť možnosť anonymne sa poradiť v krízových situáciách. O linku je vo verejnosti veľký záujem. To dokazuje aj úspech našej kampane Vyliečme nezáujem. Žiaľ, nepodarilo sa nám získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na systematické dlhodobé fungovanie. Otázka aj je, či sa na takúto službu majú skladať občania. Preto sme sa rozhodli osloviť formou verejnej výzvy aj premiéra Petra Pellegriniho, aby nám z titulu svojho postavenia pomohol. Štát, to sme my všetci.

Premiér Peter Pellegrini na výzvu doteraz nereagoval.