13. 04. 2016 Nezaradené

Výchova detí na základe rodinnej konštelácie

Nevychovávajte ich rovnako

Rodinka sa šťastne rozrástla a rodičia stoja pred vážnou úlohou: Ako vychovávať svoje deti? Dobrá rada nad zlato: Nevychovávajte všetky deti rovnako. U nás totiž dodnes patrí k pedagogickému bontónu rodičov presvedčenie, že spravodlivosť v rodine znamená to isté, čo rovnaká výchova. Veď sme ich vychovávali rovnako, nerozumieme, prečo sa tento nevydaril, alebo táto je taká odlišná. Hovoria často rodičia.

Princíp výchovy sa však nezakladá na spravodlivej rovnakej miere rodičovskej lásky a starostlivosti, ale na tom, že deťom dáme práve to, čo od nás ako od rodičov reálne potrebujú. Práve taký druh lásky a taký druh starostlivosti. To vyžaduje zmeniť spôsob myslenia od seba, rodiča, k nim, deťom. Prijímať deti, také, aké sú a poznávať ich, aké vlastne skutočne sú. Už sme toho dosť pohovorili o rodinných pozíciách, aby nám bolo zrejmé, že vo výchove starších detí a jedináčikov treba skôr zmierniť ich sklony k perfekcionizmu a vodcovstvu k uplatňovaním v praxi osvedčených postupov.

Pravidlá výchovy najstaršieho dieťaťa:

Nepripomíname mu, aké by malo byť, či mohlo byť. Uznáme jeho postavenie medzi deťmi, ktoré mu prináša povinnosti i privilégia.

Dieťa potrebuje jasné pravidlá, preto mu venujeme dosť času a vysvetlíme mu všetko od A po Z.

Vezmeme dieťa občas niekde samo len s nami, rodičmi.

Nerobíme si z nášho prvorodeného automaticky opatrovateľa mladších detí.

Nepoužívame najstaršie dieťa neustále ako vzor.

Postupne ako dieťa rastie sledujeme, či mu nezostáva viac povinností ako mladšiemu.

Zábave najstaršieho dieťaťa venujeme osobitnú pozornosť.

Dávame mu najavo priazeň a lásku za to, aké je, nie za výkon.

Neprestaneme sa s ním maznať len preto, že máme mladšie dieťa či deti.

Hráme sa s ním, zabávame, relaxujeme, učíme ho uvoľniť sa.

Čo konkrétne je potrebné rozvíjať si každý zodpovedný rodič rozšíri o svoje vlastné opatrenia, ktoré si vyžaduje práve jeho najstaršie dieťa, aby sa cítilo šťastné a milované a mohlo viesť bezproblémový život. Každý z rodičov, keď sa trochu zamyslí, aspoň na jedno príde. Stredné aj najmladšie deti nie sú tak v centre výchovnej pozornosti ako najstaršie. Často sú trochu zanedbávané majú staré hračky, staré šaty nábytok aj knižnicu. Aj rodičov už majú tak trochu opotrebovaných. Aby nadobudli pocit autentickej hodnoty, ako jedinečné ľudské bytosti, mali by sme si my, rodičia uvedomiť tiež niekoľko pravidiel.

Pravidlá výchovy stredných a najmladších detí:

Aj stredným a mladším deťom treba venovať toľko času koľko potrebujú

V primeranej miere ukladať deťom povinnosť a viesť ich k zodpovednosti.

Dôsledne kontrolovať plnenie povinností.

Chváliť deti za plnenie úloh.

Dávať im najavo lásku a ocenenie za to aké sú.

Viesť ich k solidarite a pomoci iným.

Učiť deti riešiť konflikty a problémy.

Sledovať rozvoj ich vytrvalosti, trpezlivosti a pevnej vôle.

Aj v tomto prípade si každý rodič pre svoje stredné a najmladšie deti pridá niekoľko úplne špecifických, len pre jeho deti platných pravidiel, lebo každé dieťa je jedinečné. Všetky stredné a najmladšie deti máme tendenciu okrem zanedbávania trochu rozmaznávať– nevedomky iba preto, že zákony rodinného života tak plynú. Sme k nim benevolentnejši, láskavejší, menej prísni. Ibaže niekedy preto, že my sme takí nie, preto, že deti taký prístup potrebujú. Cieľom výchovy je nielen šťastné dieťa, ale aj šťastný a samostatne spokojne žijúci dospelý. Preto musíme deti učiť aj disciplíne, rešpektovaniu autority, pravidiel, záujmov iných ľudí. Práve u najmladších detí sa nám, rodičom darí na to zabúdať a len sa z nich tešiť. Nepoďakujú sa nám zato. Aj tieto deti čaká reálny život. Každý deň však máme novú príležitosť niečo s tým urobiť, kým sú deti ešte deťmi.

Jolana Kusá