07. 06. 2021 Aktuality Správy

Vyhlásenie Ligy za duševné zdravie SR ku kauze poslanca NR SR Jána Heráka.

Vyhlásenie Ligy za duševné zdravie ku kauze poslanca NR SR Jána Heráka.

V priebehu posledného týždňa vyvolalo pozornosť obvinenie poslanca Jána Heráka zo sexuálneho zneužitia maloletej osoby. K jeho obvineniu  sa vyjadrili viacerí poslanci, medzi nimi aj jeho stranícka kolegyňa, psychologička PhDr. Katarína Hatráková. V rozhovore pre Denník N povedala, že pri násilí na deťoch, v rodinách a v intímnom vzťahu sa podľa nej nedá hovoriť o striktnom rozdelení obete a páchateľa.

Liga za duševné zdravie a ďalší podpísaní odborníci z oblasti duševného zdravia a výskumníci venujúci sa problematike sexuálneho zneužívania s  týmto tvrdením zásadne nesúhlasia. Dieťa je vždy obeť. Dokonca aj v domácom a intímnom partnerskom násilí je násilník plne zodpovedný za svoje správanie, a to aj v prípade, že na svoju obranu uvádza niečo ako „provokáciu“ zo strany obete. Neexistujú okolnosti ani správanie, ktoré by z páchateľa sexuálneho zneužívania alebo domáceho násilia robilo obeť.

Reagujeme tiež na to, že mnohí poslanci NR SR v prípade obvineného Heráka apelujú na prezumpciu neviny, hoci rovnakú váhu má aj prezumpcia statusu obete.

Vo všeobecnosti prevláda presvedčenie, že  zločin sa stal iba vtedy, ak sa preukáže. História je však plná zločinov, ktoré neboli nikdy ohlásené ani trestnoprávne riešené. Navyše, ani trestnoprávne postupy nie sú zárukou toho, že spravodlivosti bude učinené zadosť. Nemusí sa totiž nájsť dostatok dôkazov, môže dôjsť k nenapraviteľným procesným chybám alebo k akémukoľvek zlyhaniu ľudského faktora pri vyšetrovaní, čo negatívne ovplyvní výsledok procesu.

V záujme adekvátnej podpory obetí si treba uvedomiť, že vymyslené obvinenia zo sexuálneho zneužívania sú veľmi zriedkavé. Podľa zahraničných výskumov sa krivé, vykonštruované obvinenia zo sexuálneho zneužívania vyskytujú iba v 2 – 12 percentách formálne oznámených prípadov.

Dôležitou prevenciou sekundárnej viktimizácie, nielen  pri oneskorených odhaleniach, resp. oznámeniach sexuálneho zneužívania,  je dôsledné rešpektovanie princípu prezumpcie statusu obete. Podľa tohto princípu „osoba by sa mala považovať za obeť bez ohľadu na skutočnosť, či bol páchateľ identifikovaný, zaistený, stíhaný alebo odsúdený, a bez ohľadu na rodinný vzťah medzi nimi“ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/ EÚ, bod 19). Princíp prezumpcie statusu obete je zakotvený aj v slovenskej legislatíve v § 3 odsek 1 Zákona 274/2018 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V záujme ochrany obetí sexuálneho zneužívania v profesionálnom vzťahu  je napríklad vo Veľkej Británii legislatívne upravené, že podozrivý alebo dokonca obvinený, ako je to v prípade poslanca Heráka, nesmie až do vyriešenia prípadu pokračovať v činnosti, pri ktorej vzniklo podozrenie zo zneužitia. 

Liga za duševné zdravie by uvítala, keby poslanci NR SR namiesto zdôrazňovania „prezumpcie neviny“ svojho kolegu pripravili legislatívu, ktorá v záujme prevencie sexuálneho zneužívania aj pri zachovaní princípu  prezumpcie neviny zabráni podozrivým osobám pokračovať v aktivite, kde k podozreniu došlo. 

Pod vyhlásenie Ligy za duševné zdravie sa podpísali:

Mgr. Hana Ševčíková, klinická psychologička, psychoterapeutka

MUDr. Peter Breier, psychiater, psychoterapeut 

Mgr. Hana Vojtová, klinická psychologička, psychoterapeutka

MUDr. Natália Kaščáková, psychiatrička, psychoterapeutka

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater, psychoterapeut

doc. Mgr. Zuzana Dankulincova, PhD.,  klinická psychologička, psychoterapeutka

PhDr. Stanislava Segečová, klinická psychologička, psychoterapeutka, súdna znalkyňa

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Ľudmila Pokorná, klinická psychologička

Mgr. Jana Ashford, psychoterapeutka

Mgr. Miroslav Záhumenský, klinický psychológ

PhDr. Mária Krýslová, psychoterapeutka

Mgr. Lenka Rušarová, klinická psychologička, psychoterapeutka 

Mgr. Norbert Uhnák, klinický psychológ, psychoterapeut

Mgr. Zuzana Wernerová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Katarína Kárászová, psychologička, psychoterapeutka, lektorka Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR

PhDr. Jaromíra Janošková, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., lektorka, supervízorka, výskumníčka

MUDr. Oľga Jamborová, psychiatrička, sexuologička

MUDr. Silvia Bogyaiová, psychiatrička, psychoterapeutka

Mgr. Hana Celušáková, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Daša Malíková, PhD., psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička

Mgr. Zuzana Kovaličková, psychologička

Ing.Nikoleta Bednáriková, PhD, Vysokoškolská pedagogička

Mgr. Dávid Ágh, klinický psychológ

Mgr. Barbara Korbeľová, školský psychológ

Mgr. Alexandra Bonková, psychologička na RPPS


PhDr. Asňa Pekníková
, pedagogický psychológ na dôchodku

PhDr. Dušan Ondrušek CSc.
, psychológ
Mgr. Ing. Katarína Knížová, klinický psychológ, psychoterapeut
Mgr. Kristína Kotrčová, klinická psychologička a psychoterapeutka
Mgr. Aneta Hudcovská – psychologička CDR
Mgr. Sabina Orlovská, psychologička a terapeutka.
Mgr. Jana Vyskočil, psychologička
PhDr.Dana Grečnerová,psychologička

Mgr. Hana Bartová
, psychologička
Mgr. Katarína Godarská, psychologička
Mgr.Milica Šalingová, psychologička
Eva Znášiková, psychoterapeut, liečebný pedagóg

Mgr. Dana Cipárová, psychológ, psychoterapeut
Mgr. Slávka Takáčová, klinická psychologička, psychoterapeutka
MUDr. Anna Dobišová, anestéziológ a intenzivista
Mgr. Petra Belešová, klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Monika Reitšpís, Klinický psychológ | Psychoterapeut

PhDr. Ida Želinská, sociálna poradkyňa

Mgr. Ľubica Pavlíková, špeciálna pedagogička

Mgr. Michaela Lobová, sociálna pedagogička

Mgr. Lujza Roderová, vychovávateľka v CDR

Mgr. Martina Žitňanská, psychologička

Mgr. Barbara Bohony, PhD. psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Jana Jarabicová, psychologička

Mgr. Kristína Blažeková – psychologička

Mgr. Michaela Sokoliová, Ph.D., psychologička

MUDr. Andrea Vrabcová, psychiatrička a psychoterapeutka

Phdr. Elena Ondrušková, Phd., psychologička a krízová poradkyňa

Mgr. et Mgr. Jitka Gunišová, psychologička

Mgr. Mariana Kovačová, PhD., špeciálna pedagogička, supervízorka

Mgr. Jana Dejová Hánová, poradenská psychologička, psychoterapeutka

RNDr. Dana Jančinová, učiteľka

Mgr. Zuzana Sidorová – psychoterapeutka

Mgr. Petra Gondžúrová, psychológ

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., vedecká pracovníčka

Mgr. Daniela Vaňová, psychologička

PhDr. Richard Bodnár, Psychológ v atestačnej príprave klinickej psychológie

MUDr. Martin Šurkala, Psychiater, psychoterapeut

Mgr. Nina Oravcová, psychologička

ThDr. Miroslav Kocúr, PhD., teológ a pedagóg

PhDr. Marek Hrabovský, Klinický psychológ, psychoterapeut a súdny znalec

Pod vyhlásenie Ligy za duševné zdravie sa podpísali aj sympatizanti Ligy za duševné zdravie zastupujúci laickú verejnosť:

Ing. Nasťa Oswald Jányová, Stavebná inžinierka
Ing. Michaela RoháčováI, event manager
Klaudia Gáborová, Bábkové divadlo Žilina
Marie Stracenská, bývalá novinárka, dnes PR manažérka a lektorka
Mgr. Karin Belovičová, Výskumníčka, antropologička
Ing. Silvia Brezinová, redaktorka
Michaela Krahulcova, Oblastná manažérka retailu
Mgr. Inès B. Limberg, študentka psychológie a v psychoterapeutickom výcviku.
Marcela Mannelli Vošková, kreatívny priemysel
Jaroslav Šipoš, učiteľ aikido
Ing. Dominika Kuchtova, daňová analytička
Ing.arch. Zuzana Grúňová, PhD., architekt a vš pedagóg
Mgr.Jana Šimová, pedagóg
Moravčíková Renáta, podnikateľka
Anna Štefánková, dôchodkyňa
Hana Surová, dôchodkyňa
Jarmila Semanová, zdravotná sestra
Lucia  Holienková, príslušník ZVJS
PaedDr. Radoslava Füllerová, výtvarná pedagogička základnej umeleckej školy
Michaela Jeleneková, filmová producentka
JUDr. Muslová Jana, právnička
Miroslav Staššák, dispečer
Martina Cifra Krížiková, inštruktorka jogy

 

Rozhovor v Denníku N

Redaktorka Ria Gehrová sa v rozhovore so signatárkou Vyhlásenia Ligy za duševné zdravie, psychologičkou Hanou Ševčíkovou rozprávala aj o tom, čo znamená prezumpcia statusu obete a prečo je problém vyjadrenie psychologičky a poslankyne Hatrákovej o tom, že pri násilí na deťoch, v rodinách a v intímnom vzťahu sa nedá striktne oddeliť obeť a páchateľ.

Rozhovory ZKH
Diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Prečo neveríme obetiam sexuálneho násilia?
„Medzi základné stratégie patrí, že sa pokúsia prehodiť rolu obete a páchateľa. Obviňuje jednoducho obeť za to, čo robil on sám. “ hovorí psychologička a terapeutka Daša Malíková, signatárka vyhlásenia Ligy za duševné zdravie k prípadu Herák v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Rozhovor v Denníku N

Mária Vargová je riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a v rozhovore hovorí o tom, že táto téma je napriek kampaniam a vzdelávaniu stále spájaná s mnohými mýtmi, ale aj o tom, prečo sa ľudia priklonia skôr k páchateľovi ako obeti.