02. 10. 2018 Nezaradené

Vyliečme nezáujem

Liga za duševné zdravie prichádza na jeseň 2018 s celonárodnou kampaňou Vyliečme nezáujem, ktorej súčasťou je aj Zbierka Dni nezábudiek 2018. Kampaň s rôznorodým programom vyvrcholí 10.10. 2018 na Svetový deň duševného zdravia.

Kampaň mohla vzniknúť vďaka podpore reklamnej agentúry MARK BBDO Bratislava a mnohých ďalších ľudí, ktorí nezištne pridali svoje profesionálne zručnosti. Pridali sa aj mnohé známe osobnosti z rôznych spoločenských odvetví, aby záujem o svoju osobu využili k upriameniu pozornosti na dôležitosť duševného zdravia pre človeka a spoločnosť.

A aké sú dôsledky nezáujmu o duševné zdravie na Slovensku?

Približne 500 000 ľudí so psychickými problémami, takmer 5000 pokusov o samovraždu a viac ako 500 dokonaných samovrážd. Šokujúce štatistiky môžeme zmeniť, no najskôr musíme vyliečiť nezáujem.

Pozrite si náš spot:

ĎAKUJEME, ŽE SA ZAUJÍMATE!