27. 03. 2012 Zbierky

Výnos zo zbierky Dni nezábudiek 2011

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala v októbri Liga za duševné zdravie SR celonárodnú zbierku, ktorá mala cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševných porúch. Výnos je použitý na terapeutické programy v členských združeniach LDZ SR a na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá je predpokladom úspešnej liečby.

Duševné poruchy sú podľa odborníkov u nás na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. To je situácia, ktorá robí nešťastných ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi a zároveň zaťažuje štátny rozpočet. Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa z choroby späť k práci, k rodinám a do života vôbec.

V roku 2011 sme prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2011“ rozdali širokej verejnosti 50 tisíc edukačných letákov. V termíne od 8. – 12. októbra prebehla celonárodná Zbierka 2011, v rámci ktorej dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali nezábudky – symbol duševného zdravia. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky, zaslaním prázdnej SMS na číslo 833 u všetkých operátorov v cene 1,- Euro a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Ciele zbierky

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a tvorivého trávenia času ľudí s duševnými poruchami v členských združeniach LDZ SR v regiónoch Slovenska. Projekty v regiónoch sú podporované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje rôznorodé aktivity a Liga za duševné zdravie SR na prípravu ďalších informačných a edukačných kampaní a projektov.

Tlačová správa 27. 3. 2012