13. 10. 2010 Galéria Nezábudka

Výstava ART BRUT zo zbierky Ligy za duševné zdravie

Tlačová správa 13.10. 2010

Liga za duševné zdravie organizuje v projekte Galéria Nezábudka výstavu, ktorá bude prvou svojho druhu na Slovensku. Autormi výtvarných diel sú ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou, ktorí nemajú výtvarné vzdelanie, ale dlhodobo sa venujú výtvarnej tvorbe pod vedením odborníkov v Galérii Nezábudka.

Výstava Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením niekoľkoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. A práve objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom psychiatra MUDr. Petra Breiera, jedného zo zakladateľov LDZ. Od roku 2004, kedy Liga začala s touto skupinou autorov intenzívnejšie spolupracovať, sa podarilo objaviť viacero výtvarne zaujímavých osobností a postupne vytvoriť pomerne rôznorodú kolekciu, ktorá doteraz nebola verejne prezentovaná v ucelenejšej podobe. Výstava ART BRUT v Zichyho paláci a predkladaný katalóg sú prvým impulzom smerom k slovenskej verejnosti.

Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako “art brut”.

Výstava ART BRUT sa koná ako súčasť informačnej kampane Dni duševného zdravia pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave od 14.10. do 7.11.2010.

Naďa Kančevová, kurátorka výstavy
Olga Valentová, PR managerka
Liga za duševné zdravie,
galeria@dusevnez.sk

Výstava ART BRUT spolu s katalógom sa realizujú s podporou :