09. 10. 2014 Galéria Nezábudka

Výstava Galérie 19 – Art Brut na Slovensku 2013

Galéria 19 a Liga za duševné zdravie vás pozývajú na výstavu Art Brut na Slovensku.
Výstava sa koná od 26. 9. do 24. 11. 2013 na ulici Lazaretská 19 v Bratislave každý deň okrem pondelka od 14:00 do 19:00 hod.

Mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou alebo psychickými problémami má výtvarné nadanie s originálnym pohľadom na svet. Dlhodobým cieľom výtvarníkov, psychológov a psychiatrov združených okolo Ligy za duševné zdravie je podchytiť, viesť a podporiť talentovaných autorov v ich autentickej výtvarnej činnosti a ponúknuť im možnosť prezentovať svoju tvorbu verejnosti. Výstava Art brut na Slovensku v Galérii 19 je vyústením týchto iniciatív. Po skromnejšej výstave realizovanej v roku 2010 ide v našom kontexte o prvý väčší projekt svojho druhu.

Cieľom projektu je predstaviť túto tvorbu z rôznych zdrojov − najmä z prostredia občianskych združení pomáhajúcich ľuďom prekonať životnú krízu spôsobenú psychickou poruchou. Jadro predkladanej prezentácie tvorí zbierka Galérie Nezábudka,fungujúca pri Lige za duševné zdravie. Výtvarný arteterapeutický ateliér v rámci Galérie Nezábudka vznikol pred viacerými rokmi z podnetu zakladateľa Ligy za duševné zdravie, psychiatra Petra Breiera a akademického sochára Vladimíra Kordoša, ktorý v súčasnosti ateliér vedie v spolupráci s Dušanom Nágelom a Naďou Kančevovou.

Každý z autorov zastúpených v projekte, je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako art brut.

Veríme, že výstava i sprievodné podujatia s príspevkami renomovaných odborníkov z rôznych oblastí (výtvarné umenie, medicína, psychoterapia, arteterapia, literatúra, film) prispejú k vyššej informovanosti o duševných poruchách a pomôžu rozvinúť diskusiu rôznymi smermi