04. 04. 2017 Podujatia

Výstava v priestore Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

KRÍDLA majú výstavu v novootvorenej Galérii

Tento týždeň pribudla v Bratislave nielen nová výstava, ale aj nová Galéria, ktorá vznikla na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na Račianskej ul.

Otvorila ju 21.marca Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr.Zuzana Stavrovská a predstavuje zaujímavú kolekcie diel klientov zo Združenia príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami, Rehabilitačného strediska KRÍDLA. Vystavené práce vznikli počas letných workshopov v júli, auguste, septembri 2016 pod vedením renomovaných výtvarníkov – akad.sochárky Ivice Vidrovej, akad.maliara Dušana Nágela a spolupracovníkov KRÍDEL Karolíny Mrázkovej, Mgr.art.Alexandry Dúbravickej.

Téma workshopov „Pomôžme si skrášliť svet maľbou, keramikou a textilom“ sa prelína do rôznych výtvarných materiálov i techník, šíri radosť z tvorby a prináša hodnotný umelecký zážitok. Projekt podporila Nadácia VÚB.

Výstava potrvá do 30.apríla.

Galéria bude slúžiť rôznym organizáciám, združeniam, atď. na prezentáciu ich tvorby.

Boli sme na vernisáži výstavy OZ Krídla v priestore Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím – komisárky pani Zuzany Stavrovskej v Bratislave, Račianska 153. Z vedúcich workshopu prišla výtvarníčka pani Doc.Iviva Vidrová a obidve spolupracovníčky, klienti a hostia. V priestoroch Úradu komisára vznikla vlastne nová Galéria, kolekcia výtvarných prác je zároveň aj zahájením jej činnosti. Bude tu pekný priestor aj pre iné združenia zdravotne postihnutých občanov z celého Slovenska. Na chodbe Úradu je inštalovaných 30 obrazov, okrem toho v dvoch sklenených vitrínach sú rozmanité výtvarné práce z keramiky a textilu. Výstava potrvá dva týždne.