11. 09. 2012 Nezaradené

Vytiahnime svet z depresie

Podľa Svetovej federácie duševného zdravia (WFMH) dnes trpí depresiou približne 10% percent populácie. Každý piaty človek si nepríjemné psychické dusno a nechuť žiť vyskúšal na vlastnej koži. WFMH dokonca očakáva, že výskyt depresie sa v období hospodárskej krízy rapídne zvýši.

Rast cien, nedostatok práce, strata príjmov, nepochopenie a sociálna odlúčenosť, vízie negatívnych vyhliadok spojených s krízou. V takomto svete dnes žijeme! Aj preto sa do roku 2020 stane depresia druhou najčastejšou príčinou zdravotného postihnutia.

Zdravie ľudí je ovplyvnené sociálno-ekonomickou degradáciou, plošným negativizmom, strachom a neistotou. To len urýchľujú vznik vážnych psychických problémov.

Svetová zdravotnícka organizácie (WHO) v správe z roku 2011 vyzýva na aktívnu podporu duševného zdravia a ako najprínosnejšie odporúča:

• Rozvoj komunitnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia
• Boj proti stigme
• Investície do duševného zdravia majú ekonomický prínos

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý si pripomíname 10. októbra, organizuje Liga za duševné zdravie celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia a s ňou spojenú s 9. ročníkom zbierky Dni nezábudiek. Pomáhame ľuďom nájsť duševnú rovnováhu a stratenú radosť zo života.

Pomôžte aj vy

Pomocnú ruku duševnému zdraviu môžete podať a myšlienku podporiť:

Kúpou umelej nezábudky od 10. 10. 2012 do 13. 10. 2012 v uliciach Slovenska

Zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a O2 v hodnote 2,- Eur až do 31.11.2012.

Priamo na účet: až do 31. 12. 2012
č. ú. : 4040154029/3100 v Ľudovej banke a
č. ú. : 20266500/6500 v Poštovej banke

Suma 2 € za SMS správu je konečná, nepodlieha DPH. Operátori ju odvedú na zbierku v plnej výške a zaslanie správy zákazníkovi nespoplatňujú.