23. 08. 2021 Nezaradené

Vytvorte stratégiu

Na tejto stránke nájdete informácie o:

  • Politikách/Smerniciach o duševnom zdraví na školách

  • Vypracovanie politiky duševného zdravia

 

Kontext

Celoškolský prístup k duševnému zdraviu a pohode sa najlepšie buduje so samostatnou politikou duševného zdravia a pohody, ktorá spája ostatné politiky, zaoberajúce sa otázkami duševného zdravia – ako je napríklad boj proti šikanovaniu – aby sa zabezpečilo, že prístupy v nich budú zosúladené.

Hoci sa od škôl vo Veľkej Británii nevyžaduje, aby mali samostatnú politiku duševného zdravia (policy on mental health), politiky by mali byť v súlade s povinnosťami škôl podľa zákona o rovnosti z roku 2010 (the Equality Act 2010). V tomto zákone sa uvádza, že duševný stav, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje správanie, sa považuje za zdravotný problém. Inšpirujme sa príkladom z Veľkej Británie aj na Slovensku. Je pravdepodobné, že obdobný vývoj prekonáme aj na Slovensku a že podobná právna úprava bude regulovať duševné zdravie aj u nás. Pripravme sa naň včas a buďme lídrami zmeny.

Nie je známe, koľko škôl má samostatnú politiku duševného zdravia, ale vládny prieskum (government review) 90 základných a stredných škôl vo Veľkej Británii zistila, že napriek dôkazom o celoškolskej filozofii v rámci iných politík (najmä politiky správania alebo boja proti šikanovaniu) iba štyri školy zverejnili samostatnú politiku duševného zdravia na internete.

  • Má vaša škola politiku duševného zdravia?

  • Zaoberá sa duševným zdravím zamestnancov aj žiakov?

  • Ak nemáte samostatnú politiku duševného zdravia, podporujú vaše súvisiace politiky dostatočne duševné zdravie?

Akcia

Ak pripravujete svoju politiku duševného zdravia a pohody, možno budete chcieť zvážiť nasledujúce aktivity:

  • Uskutočnenie každoročnej revízie politiky a uistenie sa, že navrhované revízie boli odsúhlasené vedúcim tímom

  • Naplánovanie si každoročného stretnutia s vedúcim tímom na širšie preskúmanie politiky a premýšľanie o tom, ako možno duševné zdravie a pohodu zohľadniť v rámci iných politík vašej školy.

  • Zavedenie jasného a transparentného procesu tvorby politík, prípadne konzultácie so žiakmi, rodičmi a opatrovateľmi (zákonnými zástupcami) pri tvorbe a informovanie o tejto politike.

  • Vytvorenie akčnej skupiny pre duševné zdravie inšpirovanej britským modelom Mental Health Action Group alebo skupiny rodičov a opatrovateľov, ktorá sa môže každoročne stretávať s cieľom preskúmať a informovať o akýchkoľvek zmenách vo vašej politike duševného zdravia a pohody.

  • Vyvesenie politiky duševného zdravia a pohody vo vašej škole alebo inštitúcii – napríklad v miestnosti pre zamestnancov alebo na recepcii. Mohli by ste umiestniť vyhlásenie o duševnom zdraví a pohode na webovú stránku vašej školy?

 

Zdroje priamo od autorov:

 

 

Government guidance (England): Mental Health and Wellbeing Provision in Schools: Review of published policies and information (October 2018)

DfE commissioned this study to understand the scope of schools’ relevant published policies. This evidence will be used to inform decisions about how schools can best be supported to use existing requirements to strengthen their work in these areas and better meet their statutory duties.

Gordon Primary School – Mental Health and Wellbeing Policy

Gordon Primary School in London have created a thorough mental health and wellbeing policy which aims to promote positive mental health and wellbeing for the whole school community, and recognises that mental health is just as important as physical health.

Example of a mental health policy – Cherbourg Primary School

Cherbourg Primary school aim to promote positive mental health for every member of staff and pupil.