10. 07. 2014 Zbierky

Začali sa prípravy na Zbierku Dni nezábudiek 2014

Čaká nás najväčšia akcia v roku – kampaň a zbierka 2014. Kampaň sa bude konať 11.8. – 14.9. 2014 a Zbierka od 11. – 14.9. 2014 (v uliciach našich slovenských miest). Chystáme kampaň a v rámci toho tlače: leták formátu A5, plagát formátu A2, rádio a televízny spot, plánujeme aj Tlačovú konferenciu pred zbierkou 4.9. 20 2014, tradičný event v Auparku – 11.9. 2014 v čase od 16,00-19,00 hod. Členské združenia Ligy budú organizovať aj sprievodné akcie ku zbierke, to znamená, že jednotlivé združenia si robia svoje upútavacie akcie v mestách (výstavy, deň otvorených dverí, športový deň, besedy).

Do zbierky Dni nezábudiek sa bude dať zapojiť ako každý rok tromi spôsobmi:

– kúpou malej modrej nezábudky v uliciach Slovenska od 11.9. do 14.9. 2014
– trvalým príkazom alebo zaslaním sumy na čísla účtov: 4040154029/3100 a 20266500/6500
– zaslaním SMS v hodnote 2,- € v sieti Orange Slovensko, T-Com Slovensko a O2 do 31.10. 2014 na číslo : 833

 

Ako pomáhajú peniaze zo Zbierky ?

Vaše peniaze za nezábudku putujú do regionálnych združení na financovanie podporných projektov, ako sú denné stacionáre, chránené dielne či rehabilitačné centrá. Časť financií využijú stredné školy na vzdelávanie a materské centrá na poradenstvo a rozvoj sociálnych zručností. Ostatné financie slúžia na udržanie kontinuity dlhoročných a overených programov ako Motivačné centrum (literárne, výtvarné, pohybové aktivity, právne, ľudskoprávne a psychologické poradenstvo), Galéria Nezábudka alebo napríklad aj nová kampaň o škodlivých účinkoch alkoholu na ľudský organizmus.
Destigmatizačná kampaň a Zbierka Dni nezábudiek pomáha občanom našej krajiny mať dostatok informácií o duševnom zdraví a vyhnúť sa tak dlhým práceneschopnostiam a invalidným dôchodkom. Duševné poruchy tvoria totiž spolu s kardiovaskulárnymi a onkologickými chorobami najdrahšie ochorenia.