03. 11. 2020 Čo pre vás robíme

Závislosti a prevencia duševného zdravia

V období pandémie Covid-19 sme uskutočnili celoslovenský projekt Debaty o duševnom zdraví, do ktorého sa zapojili mnohé komunitné organizácie na Slovensku. Prinášame vám jednotlivé záznamy z neformálnych debát odborníkov s verejnosťou.

Nasledujúca debata sa uskutočnila v Bardejove a ďakujeme spoluorganizátorom Bašta – kultúrno-komunitné centrum a Different, o.z

Prednáška psychologičky Mgr. Zuzany Lenártovej spojená s diskusiou otvorila tému závislosti a poodhalila najčastejšie mýty spojené s touto duševnou poruchou. Dozvedeli sme sa, kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc a ako môže s týmto problémom pomôcť psychológ a psychiater.

Duševné zdravie a duševné poruchy sú témou, ktorej sa na Slovensku, v porovnaní s fyzickým zdravím, venuje stále nedostatočná pozornosť. Pritom štatistické dáta poukazujú na to, že v súčasnosti u nás trpí psychickými problémami takmer 350 000 ľudí a ďalších, približne 700 000 má príznaky, ktoré si vyžadujú pomoc odborníka na duševné zdravie. Podľa prieskumov agentúry 2muse pre LDZ SR, až 80% ľudí v prípade psychických ťažkostí má zábrany odbornú pomoc vyhľadať. Môže za to pocit hanby, zlyhania, stigmatizácia v spoločnosti alebo stereotypy pochádzajúce často z výchovy. Mnohí vôbec nevedia, kde požiadať o pomoc, alebo ako byť nápomocný blízkemu človeku s problémami, mnohí systému pomoci na základe rôznych predsudkov a mýtov nedôverujú. Je však potrebné zdôrazniť aj to, že sieť a systém starostlivosti u nás je v porovnaní s inými krajinami nedostačujúci a kladie sa veľmi malý dôraz na prevenciu. Je dôležité hovoriť o duševnom zdraví, zvyšovať povedomie ľudí o rizikových a ochranných faktoroch, o možnostiach prevencie a liečby.

Celý záznam diskusie si môžete pozrieť priamo v tomto videu: