23. 08. 2021 Nezaradené

Zlepšite spoluprácu s odborníkmi

Táto stránka obsahuje informácie o:

  • partnerskom programe financovanom vládou a možnostiach prístupu k nemu

  • službách, ktoré sú k dispozícii

 

Kontext

Zlepšením spoločnej práce a spolupráce so službami v oblasti duševného zdravia sa deťom a mladým ľudom s väčšou pravdepodobnosťou dostane podpory vtedy, keď ju skutočne potrebujú.  Spojenie služieb v oblasti vzdelávania a duševného zdravia je základom rozvoja jednotných služieb pre deti a mladých ľudí. Pre mnohé školy ide o úplne novú oblasť, ktorá vyžaduje novú úroveň spolupráce medzi jednotlivými službami.

Pri zavádzaní návrhov uvedených v Zelenej knihe  s názvom Transformácia starostlivosti o duševné zdravie detí a mladých ľudí  do praxe sa vláda zaviazala spojiť služby v oblasti duševného zdravia a vzdelávania, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú spoluprácu prostredníctvom partnerského programu.

 

Zdroje priamo od autorov:

Program Link je intervencia založená na dôkazoch, ktorá bola pilotne zavedená počas troch rokov. Jej cieľom je zlepšiť spoluprácu mezdi školami a odborníkmi z oblasti dušeného zdravia detí a mládeže. Nezávislé hodnotenie pilotného programu konštatovalo, že program viedol k naseldnovným dopadom:

  1. Zlepšený kontakt medzi školami a organizáciami zaoberajúcimi sa duševným dzravím
  2. Zvýšené povedomie a znalosti o duševnom zdraví a nezdraví a zvýšené sebavedomie pri podpore mladých ľudí, ktorí duševné nezdravie zažívajú
  3. Zlepšené procesy a pracovné metódy
  4. Špecifické protokoly na vyhľadávanie pomoci
  5. Lepšie pochopenie aj znalosť spôsobov na odkazovanie na vyhľadávanie pomoci
  6. Lepšia kvality a konzistentnosť distribúcie na iné organizácie zaoberajúce sa duševným zdravím
  7. Znaky zmeny pre celú školu a pre učebné plány, vnútorné politiky a smernice pre zamestnancov aj nábor pracovníkov.

 

Youth Wellbeing Directory

If you are an education professional trying to help a child or young person find support, our Youth Wellbeing Directory provides a list of free local and national organisations for anyone up to the age of 25, along with important information you may find helpful.

Mental Health Services for schools in England

Understanding and mapping your local service landscape is an important factor in planning and improving children’s access to support.