21. 04. 2015 Správy

Zomrela Boba Hábovčíková

Doc. Bohuslava Hábovčíková, bývalá riaditeľka Kultúrneho združenia národností a etník

Dôstojné písanie o smrti je tá najťažšia úloha, to som sa dnes dočítala v novinách. Je to pravda. Doc. Bohuslava Hábovčíková bola zakladateľka občianskeho združenia s názvom Kultúrne združenie národností a etník SR a druhého združenia Multikultúra v nás. Sú to dve členské združenia Ligy za duševné zdravie, ktoré podporujú ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou v ich literárnych aktivitách. Vydávajú ročne množstvo kníh a publikácií, za približne desaťročie je to viac ako štyridsať kníh. Či už sú to knihy s poéziou, prózou alebo divadelné hry. Bohuslava „Boba“ Hábovčíková bola dušou týchto združení, pomáhala ľuďom chopiť sa pera a zaradiť sa medzi nádejných budúcich literátov. Vedela ľudí milujúcich písané slovo združiť, vedela ich podporiť, vedela im zabezpečiť divákov. Viedla združenia, písala pre ne projekty, ktoré prinášali financie. Chodila s nimi na festivaly a vyhrávala s nimi súťaže. Dokázala sa sebe a aj svojim členom, že sú schopní písať pekné veci, že sú talentovaní a žiadaní. Dokázala vrátiť ľuďom s duševnou poruchou, alebo ľuďom inak vylúčených z našej spoločnosti, že nie je dôvod na ich vylúčenie. Dokázala, že ich máme radi, dokázala, že si ich vážime. Nie len my tu v Lige, alebo tu na Slovensku ale aj inde v zahraničí: v Čechách, v Poľsku.

Bohuslava Vargová – Hábovčíková bola dramatičkou, režírovala malé javiskové formy, viedla Divadlo poézie Kultúrneho združenia národností a etník SR, písala do novín a časopisov, v roku 1992 vydala knihu poézie a prózy pre deti, mládež i dospelých „Rómčatá a Rómčence“ a „Ako sa stať dievčaťom“. V roku 2003 jej vyšla ďalšia básnická zbierka pre dospelých „Sliepka s podstrihnutým krídlom“ a v roku 2007 knižka pre najmenších čitateľov „Mačka v skrýši tíši myši“. V Lige za duševné zdravie si na ňu spomíname ako na vynikajúcu šéfku združenia, ktoré sa krásne staralo o ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou. Bola učiteľka písania, sprievodkyňa pri terapeutickom písaní, režisérka divadelných predstavení, mama a kamarátka.

Zomrela. Bude nám za ňou smutno!