01. 02. 2017 Zbierky

2 % z dane v roku 2017

Už viete komu pošlete 2% z vašich daní? Pošlite ich nám.

Liga za duševné zdravie už viac ako 15 rokov pomáha ľuďom na Slovensku porozumieť vlastnému duševnému zdraviu. Aktivitami vysvetľovať jeho dôležitosť – veď bez duševného zdravia nie je zdravie. Kampaňami znižuje stigmu spojenú s duševnými problémami, zastrešuje občianske zduženia venujúce sa týmto náročným témam.

Liga za duševné zdravie realizuje množstvo potrebných projektov ako je napr. krásny projekt Zippyho kamaráti, ktorý učí malé deti, ako zvládať krízy a konflikty počas prvých rokov v školskom systéme. Realizovala množstvo školení pre učiteľov, aby vedeli pracovať s deťmi, ktoré majú duševné poruchy a zachránili tak veľa tragédií v rodinách. Už veľa rokov robí program pre stredoškolákov, ktorí prechádzajú náročným obdobím dospievania hľadania vlastnej osobnosti. Stredoškoláci potom ako dobrovoľníci pomáhajú v každoročnej Zbierke DNI NEZÁBUDIEK.

Liga podporuje občianske združenia na celom Slovensku, ktoré vznikajú z potrieb v jednotlivých regiónoch. Vznikli aj nové, ktoré sa napríklad venuje smútkovej terapii a deťom, ktorým zomreli rodičia. Alebo svojpomocné združenia, ktoré zmierňujú dopad duševnej poruchy na človeka, alebo združenia pre ľudí s poruchou príjmu potravy či napríklad združenie pracujúce s kanisterapiou.

Liga dlhodobo hľadá partnerov na znovuzrodenie Linky dôvery, ktorá dokáže ponúknuť prvú pomoc v krajných situáciách, kedy si človek chce siahať na život. Realizuje aspoň internetovú „Online poradňu“ na svojej webovej stránke, kde nájdete šesť odborníkov a môžete sa hocikedy s nimi o čomkoľvek poradiť.

Všetky potrebné aktivity a všetky dôležité informačné kampane sa nedajú popísať v takomto krátkom texte. Všetko je na webovej stránke, ale potrebujeme aj vašu pomoc! Pošlite nám vaše 2% z daní, sú to jediné dane, o ktorých môžete rozhodnúť.

Pomôžte nám pomáhať!
Ďakujeme!

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane za rok 2016

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Daňové priznanie právnických osôb

Dobrovolnictvo-Prijimatel
Dobrovolnictvo-Vysielajuca_organizacia

Potvrdenie DPFO A
Potvrdenie DPFO B
Potvrdenie DP PO

Potvrdenie o zaplateni daní
Vyhlásenie o poukazaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane