Projekt

Duša a film

Duša a film je projekt Ligy za duševné zdravie SR pod vedením psychiatra MUDr. Petra Breiera v spolupráci s renomovanými odborníkmi v oblasti duševného zdravia a spoločenských vied.

Cieľom projektu je na báze kvalitných filmov, umelecky ilustrujúcich problematiku duševných porúch a psychologických problémov, prinášať do spoločnosti zaujímavé diskusie na tieto témy, a tak prispieť k lámaniu tabu, mýtov a stigmy v oblasti duševných porúch.

Pozrite si film z ponuky www.edisonline.sk v pohodlí svojho domova a pridajte sa bezpečne online zo svojho mobilu, počítača, tabletu alebo smart televízie k diskusii v nižšie uvedených termínoch. Ak ste videli film, ku ktorému sme už diskusiu nahrali, pozrite si ju tu.

Nediskutujeme o filmoch samotných, ale o témach, ktoré sú vo filmoch prítomné a ktoré sa týkajú duševného zdravia.

​Tešíme sa na nové kvalitné diskusie, na Vaše podnety, názory a otázky.

Kto sme a prečo Duša a film?

Pred takmer 20 rokmi sme v Lige za duševné zdravie začali diskusie o duševných chorobách a psychologických problémoch, pri ktorých sme si pomáhali ich zobrazením vo filme. Nemuselo to byť presné zobrazenie problému, naopak, chceli sme poukázať aj na to, ako filmári svojimi nepresnosťami pomáhajú k pretrvávaniu nepravdivých mýtov o duševných chorobách. Vďaka filmom sme však vedeli pritiahnuť záujem nielen pacientov a ich blízkych, ale aj širšej verejnosti.

Pred dvoma rokmi sme diskusie po filmoch obnovili v spolupráci s Film Europe a z ligovej prednáškovej miestnosti sme ich preniesli do Kina Film Europe v Bratislave. Celý cyklus sme nazvali Duša a film. O filme po jeho skončení s prítomnými divákmi diskutujú s moderátorom vždy dvaja odborníci a ak je to možné, aj niekto s osobnou skúsenosťou s takýmto problémom. Nediskutujeme o celom filme, ale vyberieme hlavnú tému, týkajúcu sa psychického problému alebo ochorenia.

Spočiatku sme premietali raz mesačne, ale pre veľký záujem verejnosti sme frekvenciu zvýšili na dvakrát mesačne. V druhom roku sme projekt rozšírili o filmy s problematikou, ktorá sa týka vplyvu spoločenských javov a udalostí na duševné zdravie nielen jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Vznikli tak dva podcykly – Duša a jej problémy a Duša a spoločnosť. Diskusie sme spočiatku len zaznamenávali na video a na web stránke Ligy si ich potom mohli pozrieť aj tí, čo sa ich nemohli zúčastniť priamo. Neskôr sme začali spolupracovať s Denníkom N a diskusie sa naživo streamovali cez jeho Facebook. Zaznamenané diskusie sú stále k dispozícii na stránke Ligy.
Nájdete ich TU – DUŠA A FILM

Filmy a témy diskusií pripravujú ich moderátori (psychiater Peter Breier, psychologička Hana Ševčíková, špeciálna pedagogička Zuzana Zimová, psychiatrička Magda Frecer, spisovateľ Michal Hvorecký a moderátor Michal Havran), pričom spolupracujú s celým radom ďalších odborníkov – psychiatrov, psychológov a sociológov (Prof. Jozef Hašto,. PhDr. Dušan Ondrušek, Mgr. Martin Babík, doc. Michal Vašečka, PhDr. Viera Žúborová).
Pre karanténu spojenú s koronavírusom sme v marci tohto roku museli diskusie prerušiť a vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu sa k spoločným diskusiám v priestoroch kina nemôžeme vrátiť ani na jeseň. Využívame však možnosť, ktorú pripravila spoločnosť Film Europe pre filmových divákov tým, že zriadila streamovaciu službu s názvom Edisonline. V súčasnosti je v nej zaradených viac než 200 filmov a ďalšie každý mesiac pribúdajú na ich stránku www.edisonline.sk , za poplatok 6 Euro možno počas 1 mesiaca pozerať neobmedzený počet filmov). Filmy z ponuky Edisonline si budú môcť záujemcovia pozrieť kedykoľvek pred plánovanou diskusiou a otázky posielať diskutujúcim odborníkom vopred prostredníctvom aplikácie SLIDO.

Na rozdiel od čias pred koronou nebudeme teda diskutovať s divákmi priamo v kinosále, ale len virtuálne. Aby sme však vytvorili komornejšiu atmosféru, diskusné štúdio sa prenesie do bratislavského kníhkupectva Artfórum. Mení sa aj čas diskusií, presúvame ich z pondelka na utorok, vždy na 19.00 h. Z epidemiologických dôvodov budú okrem diskutujúcich prítomní len kameraman a náš spolupracovník, ktorý bude sledovať otázky prichádzajúce cez Slido. Vďaka koronavírusu sa nám tak podarilo splniť želanie, o ktorom sme uvažovali už minulý rok – diskusie o duševných problémoch sprostredkovať nielen Bratislavčanom, ale aj záujemcom z celého Slovenska.