Projekty Ligy za duševné zdravie

Aktuálne projekty

Projekt

Projekt Bezpečné miesta

Projekt

Práca pre odborníkov na duševné zdravie z Ukrajiny / Робота для спеціалістів у сфері психічного здоров’я з України

Projekt

II. ročník podujatia Športujeme spolu o dušu!

Projekt

Verejné diskusie Ligy za duševné zdravie

Projekt

AKO SA MÁŠ? podcast o duševnom zdraví so Šarkanom

Projekt

Prieskumy o duševnom zdraví

Projekt

Mental Health First Aid

Projekt

Koalícia miest za duševné zdravie

Projekt

Koalícia škôl za duševné zdravie

Projekt

Členstvo v Mental Health Europe

Projekt

Koalícia firiem za duševné zdravie

Projekt

Linka dôvery Nezábudka – telefonická a e-mailová poradňa

Projekt

Zbierka Dni nezábudiek

Projekt

Sociálne zručnosti pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie (Európsky projekt)

Projekt

Destigmatizačné kampane

Projekt

Vydávanie edukačných letákov pre laickú verejnosť, pre pacientov aj príbuzných

Archív

Projekt

Závislosti inak

Projekt

Medzinárodná konferencia Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti?

Projekt

Workshop o Koprodukcii s prezidentkou Mental Health Europe Catherine Brogan

Projekt

Športujeme spolu o dušu

Projekt

Okná duše dokorán – tv relácia

Projekt

Debaty o duševnom zdraví

Projekt

Duša a film

Projekt

Hovory o duševnom zdraví

Projekt

Chránená dielňa – kaviareň „Medzi nami“

Projekt

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Projekt

Kampaň S ROZVAHOU

Projekt

Film – ADHD nekončí v detstve

Žiadne projekty v archíve.