Projekty Ligy za duševné zdravie

Aktuálne projekty

Projekt

Práca pre odborníkov na duševné zdravie z Ukrajiny / Робота для спеціалістів у сфері психічного здоров’я з України

Projekt

II. ročník podujatia Športujeme spolu o dušu!

Projekt

Závislosti inak

Projekt

Verejné diskusie Ligy za duševné zdravie

Projekt

Medzinárodná konferencia Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti?

Projekt

AKO SA MÁŠ? podcast o duševnom zdraví so Šarkanom

Projekt

Prieskumy o duševnom zdraví

Projekt

Mental Health First Aid

Projekt

Workshop o Koprodukcii s prezidentkou Mental Health Europe Catherine Brogan

Projekt

Koalícia miest za duševné zdravie

Projekt

Koalícia škôl za duševné zdravie

Projekt

Členstvo v Mental Health Europe

Projekt

Koalícia firiem za duševné zdravie

Projekt

Linka dôvery Nezábudka – telefonická a e-mailová poradňa

Projekt

Zbierka Dni nezábudiek

Projekt

Okná duše dokorán – tv relácia

Projekt

Duša a film

Projekt

Hovory o duševnom zdraví

Projekt

Sociálne zručnosti pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie (Európsky projekt)

Projekt

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Projekt

Destigmatizačné kampane

Projekt

Program Stronger Roots

Projekt

Oceňovanie osobností a médií za výnimočný prístup v oblasti duševného zdravia

Projekt

Prednášky, workshopy – celoživotné vzdelávanie

Projekt

Vydávanie edukačných letákov pre laickú verejnosť, pre pacientov aj príbuzných

Projekt

Aplikácia pre duševné zdravie pre veľkých zamestnávateľov

Projekt

Výzva pacientskych organizácií

Projekt

Iniciatíva liniek pomoci

Projekt

Galéria Nezábudka

Projekt

Kolobeh života

Projekt

Osveta s dobrovoľníkmi

Projekt

Podpora príbuzných

Archív

Projekt

Športujeme spolu o dušu

Projekt

Debaty o duševnom zdraví

Projekt

Chránená dielňa – kaviareň „Medzi nami“

Projekt

Kampaň S ROZVAHOU

Projekt

Film – ADHD nekončí v detstve

Projekt

Informačná vzdelávacia relácia v RTVS Ako sa máte? Čo sa dnes vraví o duševnom zdraví.

Projekt

Okrúhle stoly

Projekt

Hľadá sa talent

Projekt

Emočné vzdelávanie detí

Projekt

Emočné vzdelávanie stredoškolákov

Žiadne projekty v archíve.