map

Prinášame vám rýchly a prehľadný spôsob, ako nájsť podporu vo vašom okolí.


Podporu v oblasti duševného zdravia potrebuje každý z nás. Či už preferujete pomoc od odborníka, svojpomocnej skupiny, v Akadémii zotavenia alebo vám pomôže rozhovor s človekom, ktorý už prekonal podobnú situáciu. V našej mape poskytovateľov a podujatí nájdete presne to, čo potrebujete.Vzniklo s podporou:
unicef mentality

Chcem vyhľadať.....
Poskytovatelia služieb, ktorí sa zaoberajú podporou duševného zdravia a prevenciou duševných problémov
Ste organizácia a chceli by ste sa zaregistrovať do zoznamu poskytovateľov?
Pridať do zoznamu poskytovateľov
Chceli by ste zaregistrovať svoje podujatie do zoznamu podujatí?
Pridať do zoznamu podujatí
Organizácia


Vybrať miesto* Zdieľanie polohy umožní zobraziť podujatie alebo poskytovateľa priamo vo Vašom okolí

Maximálna vzdialenosť od zvoleného miesta (km)


Váš vek


Téma, ktorá vás zaujíma


Typ pomoci


Typ podujatia