Kontaktujte nás

Liga za duševné zdravie SR
Sídlo združenia:
Ševčenkova 21
85101 Bratislava

Prevádzka združenia:
Zámocká 5
811 03 Bratislava

M: 0918 60 7212

Linka pomoci: 0800 800 566
UA Linka pomoci: 0800 222 450

dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

Číslo účtu: SK79 3100 0000 0040 4015 4002

IČO: 307 865 25

Linka dôvery Nezábudka - telefonická a e-mailová poradňa

0800 800 566

Kontakty

RIADITEĽ LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

JUDr. Andrej Vršanský

0903 208 963
andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

 

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY LDZ

Mgr. Art. Martin Knut

dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

RIADITEĽKA LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA

Mgr. Monika Martinezová

martinezova@linkanezabudka.sk

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA / KOORDINÁTORKA ZBIERKY / PREVÁDZKOVÁ RIADITEĽKA

Mgr. Daniela Kevélyová

0918 60 7212
daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk

PR A SOCIÁLNE SIETE

Mgr. Stanislava Knut

0907 162 940
stanislava.knut@dusevnezdravie.sk

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA / U4U

Viktoria Mariniuk

0918 60 7212
viktoria.mariniuk@dusevnezdravie.sk

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA / VEREJNÉ DISKUSIE / KOPRODUKCIA

Mgr. Alexandra Dzureková

0917 153 507
a.dzurekova@dusevnezdravie.sk

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA / KOALÍCIA ŠKÔL/ONLINE KURZY

Mgr. Diana Klepoch Majdáková

0948 110 890
diana.majdakova@dusevnezdravie.sk

PSYCHOLÓG

Mgr. Michal Bača

michal.baca@psychologickesluzby@sk

OFFICE MANAGER

Dolzhenko Olha

0918 60 7212
olga.dolzhenko@dusevnezdravie.sk