Kontaktujte nás

Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21
85101 Bratislava

dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

Číslo účtu: SK79 3100 0000 0040 4015 4002

IČO: 307 865 25

Linka dôvery Nezábudka - telefonická a e-mailová poradňa

0800 800 566

Kontakty

RIADITEĽ LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Mgr. Art. Martin Knut

(02) 6381 5592
dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

RIADITEĽKA LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA

Mgr. Monika Martinezová

martinezova@linkanezabudka.sk

PARTNERSTVÁ

JUDr. Andrej Vršanský

0903 208 963
andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Mgr. Daniela Kevélyová

(02) 6381 5592, 0918 60 7212
daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk

PR A PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Mgr. Stanislava Knut

(02) 6381 5592, 0907 162 940
stanislava.knut@gmail.com

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Mgr. Alexandra Dzureková

(02) 6381 5592, 0917 153 507
a.dzurekova@dusevnezdravie.sk