Projekt

II. ročník podujatia Športujeme spolu o dušu!

Pozývame vás na II. ročník podujatia Športujeme spolu o dušu 2022

Druhý ročník podujatia, ktoré organizuje Liga za duševné zdravie na platforme iWatt, štartuje na jeseň 2022 v rámci Dní duševného zdravia.

Oznamujeme vám, že II. ročník podujatia, ktoré vzdáva hold pohybu a duševnému zdraviu sa uskutoční na jeseň 2022. Už prvý ročník tejto iniciatívy priniesol krásne výsledky v podobe dobrého pocitu z pohybu a z charitatívneho rozmeru iniciatívy. Výťažok z akcie totiž aj tento rok pôjde pre Ligu za duševné zdravie na financovanie preventívnych programov v oblasti duševného zdravia a na zachovanie non-stop prevádzky Linky dôvery Nezábudka. Víťazi na prvých troch miestach sa zaväzujú zdvojnásobiť svoj príspevok Lige.

V prvom ročníku sa do do výzvy prihlásilo celkom 210 zamestnancov, ktorí v priebehu 21 dní zaznamenali 3956 pohybových aktivít a vygenerovali tak 143 000 iWattov.

Finálne poradie firiem, ktoré sa zapojili v prvom ročníku:
1.  Aspiro
2.  UNIQA
3.  Všeobecná zdravotná poisťovňa
4.  Novartis
Ďakujeme a gratulujeme!


Máte záujem sa so svojou firmou zapojiť v roku 2022?

Termín: jeseň 2022 (presný termín vyhlásime na sociálnych sieťach)

Prihláška: andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

Do iniciatívy sa môže zapojiť za poplatok 500 EUR každý zamestnávateľ (1.000 EUR ak ide o zamestnávateľa nad 250 zamestnancov). Zamestnávatelia, ktorí sú členmi Koalície firiem, miest alebo škôl za duševné zdravie majú 50% zľavu. Poplatok za účasť podporí Ligu za duševné zdravie v jej boji za duševne zdravšiu spoločnosť na Slovensku. Zamestnanci môžu behať, chodiť, bicyklovať alebo iným spôsobom sa hýbať za dobrú vec.

Po záväznom e-mailovom potvrdení prihlášky a sprocesovaní faktúry Vám pošleme prístupové kódy a návod na inštaláciu aplikácie iWatt, ktorú potom stačí zaslať Vašim zamestnancom. 

Aplikácia iWatt bude po zadaní kódu pre každého zapojeného zamestnávateľa počítať celkový počet kilometrov prenásobných koeficientom podľa druhu športovej aktivity (iWattov). K dispozícii bude priebežný stav a poradie zamestnávateľov. Aby menší zamestnávatelia neboli diskriminovaní oproti väčším, bude sa počítať priemer prejdených kilometrov prepočítaný na jedného zapojeného zamestnanca za danú oganizáciu. Aj zamestnávateľ s 10 pracovníkmi tak vie vyhrať nad zamestnávateľom so 6.000 pracovníkmi.

Víťazi na prvých troch miestach sa zaväzujú zdvojnásobiť svoj príspevok Lige. Tým budú motivovať zamestnancov, aby súťaž vyhrali.