Projekt

Okná duše dokorán – tv relácia

Novým formátom z koprodukčnej dielne Ligy za duševné zdravie a RTVS, ktorý sme spustili začiatkom septembra bol diskusný formát OKNÁ DUŠE DOKORÁN.
Relácia ponúka novú, modernú formu, akou môžu byť témy duševného zdravia znovu otvorené a diskutované medzi odborníkmi a verejnosťou. Diskusie prebiehajú medzi moderátorkou – odborníčkou a hosťom – odborníkom a postupne v nich prinesieme najaktuálnejšie témy. Našou ambíciou je osloviť a priori tých ľudí v spoločnosti, ktorí trpia psychickými problémami, avšak z rôznych dôvodov zatiaľ neboli liečení.

1. časť Prevencia duševného zdravia v 21.storočí

Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby, nemožno ich oddeľovať. Rovnakú pozornosť, akú venujeme telesnému zdraviu, musíme venovať aj starostlivosti o duševné zdravie.  Keďže sa výskyt duševných porúch čoraz častejšie objavuje u mladších ročníkov, s prevenciou a vedením k tomu, ako si duševné zdravie udržať a upevniť, musíme začať už u detí.
Moderuje: MUDr. Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť: Mgr. art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR

2. časť Depresia – do najhlbšej temnoty duše

„Depka“ a depresia – nie je to isté. Depresiu zažije aspoň jedenkrát za život približne každý tretí človek. Patrí medzi civilizačné ochorenia a jej výskyt celosvetovo stúpa. Výskumy ukazujú, že okrem stresu sa na jej vzniku podieľajú biologické zmeny v mozgu, takže teoreticky depresiou môže ochorieť ktokoľvek z nás. Dobrou správou je, že dnes vieme depresiu nielen účinne a bezpečne liečiť, ale aj predchádzať jej opätovnému návratu.
Moderuje: Mudr. Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Silvia Bogyaiová, psychiatrička, psychoterapeutka

3. časť Ku koreňom úzkosti

Je normálne sa báť, keď stojíme zoči-voči konkrétnemu ohrozeniu alebo čelíme niečomu neznámemu. Medzi nami sú však aj ľudia, ktorí zažívajú intenzívne pocity strachu, úzkosti, či paniky, pričom nevedia  opísať,  čoho sa vlastne boja .  Kde sa berú úzkostné poruchy? A prečo ich výskyt stúpa? Bojíme sa viac smrti alebo nárokov života? Odborníci upozorňujú, že raz bude možno 21. storočie nazvané „storočím úzkosti.“
Moderuje: Mudr. Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: Mgr. Martin Miler, psychológ, psychoterapeut

4. časť Insomnia – utrpenie nevyspatých nocí

Spánok patrí medzi základné životné funkcie. Jeho poruchy môžu byť občasné, nezávažné, alebo môžu signalizovať vážnejšie, telesné či duševné,  ochorenie. Poruchami spánku sa zaoberajú mnohí odborníci: psychiatri, neurológovia, pneumológovia, ba dokonca aj pediatri. Keď človek nedokáže regenerovať svoje sily nočným spánkom, je vhodné poradiť sa s lekárom.  Včasná diagnostika a liečba môže pomôcť prinavrátiť prirodzený spánkový rytmus.
Moderuje: MUDr. Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Branislav Moťovský, PhD. psychiater, primár Psychiatrickej kliniky FN Trenčín, vedúci lekár spánkového laboratória.

5. časť Psychotraumatizácia – rany na duši

V psychológii pod pojmom „trauma“  nemyslíme samotnú udalosť, ktorá sa odohrala. Myslíme tým následnú reakciu človeka, pri ktorej nemá prostriedky či kompetencie, aby traumatický zážitok spracoval a integroval do svojho života.  Psychotrauma  je stav pretrvávajúci aj mnoho rokov po traumatickej udalosti.  Je to príbeh o človeku, ktorý je kvôli traume olúpený o pocit plnohodnotného života.
Moderuje: MUDr. Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Magdaléna Frecer, psychiatrička, psychoterapeutka

6. časť Psychofarmaká – prášky na mozog?

Máloktoré lieky sú tak opradené mýtami ako psychofarmaká.  V rukách odborníkov, špecialistov, psychiatrov, predstavujú modernú, účinnú a bezpečnú liečbu.  Ideálny liek, t. j. stopercentne spoľahlivý a bez nežiadúcich účinkov,  však v medicíne neexistuje.  Ako sa zorientovať v množstve informácií o psychofarmakách,  ako ich správne užívať a čoho sa vyvarovať? Základným predpokladom pre úspešnú liečbu psychofarmakami je čo najširšia informovanosť pacienta.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Ján Pečeňák, CSc., psychiater

7. časť Schizofrénia – iná tvár reality

Schizofrénia a schizofrénne ochorenia sú dodnes  tak trochu zahalené tajomstvom. Odjakživa boli námetom na skúmanie. Snažili sa ich pochopiť psychológovia, psychiatri, biochemici, pacienti, ich príbuzní , ba i celá spoločnosť. Napriek pribúdajúcim poznatkom, v spoločnosti schizofrénia  stále vyvoláva úzkosť a je predmetom  stigmatizácie.  Čo je pravda a čo je mýtus?  Pokúsime sa prispieť k objektívnemu informovaniu o tejto duševnej  poruche.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Dalibor Janoška, psychiater

8. časť Psychosomatika – keď duša hovorí rečou tela

Existujú ochorenia, ktoré na nerozoznanie vyzerajú ako telesné, ale ich príčina je v narušenej psychike – hovoríme o psychosomatických poruchách. A hoci početné vyšetrenia nepreukážu žiadnu telesnú príčinu, pacient má dlhodobo zníženú kvalitu života; často trvá aj niekoľko rokov, kým začne riešiť svoj problém u toho správneho špecialistu – psychológa alebo psychiatra. Pôvod týchto ochorení je v chronickom strese. Riešenia ponúka predovšetkým psychoterapia.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Patrícia Tropek, psychiatrička

9. časť Syndróm vyhorenia – ako nevyplieniť vlastné zdroje

Zaujímavé je, že syndróm vyhorenia sa môže objaviť nielen vtedy, keď máme práce priveľa, ale dokonca aj,  keď je práce a pracovnej záťaže primálo. Môže sa objaviť vtedy, keď je veľký nesúlad medzi požiadavkami pracovného prostredia a našimi možnosťami.  Je to iba módna nová diagnóza? Mediálny výmysel? Umelý psychologický konštrukt?  Alebo je to skutočná diagnóza? Ako pracovať s chuťou a nevyhorieť – na túto výzvu hľadá odpoveď dnešná relácia.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Martin Ondrejkovič, psychiater, psychoterapeut

10. časť Duševné poruchy v ambulancii praktického lekára

Praktický lekár je ten správny odborník, ktorý nás pozná najlepšie. Má prehľad o minulých ochoreniach, operáciách či úrazoch, o užívaných liekoch. Veľakrát, najmä v menších obvodoch, pozná všetkých členov rodiny; vidí aj do rodinných či sociálnych problémov a vzťahov. Dnes už aj s praktickým lekárom hovoríme o psychických problémoch.   Ako prekonať ostych a čo všetko ho zaujíma?
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Peter Lipovský, všeobecný lekár pre dospelých

11. časť Závislosti – zhubná príťažlivosť ilúzií

Užívanie psychoaktívnych látok a alkoholu je staré ako ľudstvo samo.  Ľudia odjakživa túžili po úniku z reality.  Čo je však pre jedného zdrojom inšpirácie, je pre iného bránou do pekla závislosti.  Je jednorázové užitie psychoaktívnych látok nebezpečné? A kedy sa experimentovanie zmení na skutočnú závislosť? Mimoriadne znepokojivý je v súčasnosti trend užívania alkoholu a drog u čoraz mladších vekových kategórií.  Odpoveď na nikdy nestarnúcu otázku „pijem veľa?“ hľadáme v dnešnej relácii.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., psychiater

12. časť Bipolárna afektívna porucha – život ako na horskej dráhe

Niekedy sa nám darí viac, inokedy menej. Sú dni, kedy máme dostatok energie, chce sa nám komunikovať , pracovať, stretávať sa; ale aj dni, kedy človek potrebuje obrazne povedané „zaliezť do svojej nory“. Je to normálne? Podľa čoho vieme, kedy je kolísanie nálady, energie či aktivity ešte normálne, a kedy ho už musíme považovať za poruchu? U niektorých ľudí sú výkyvy natoľko dramatické, že im odborníci diagnostikujú Bipolárnu afektívnu poruchu. Dôležitá je včasná a správna diagnostika, ako aj dlhodobá liečba.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Martin Kalaš, psychiater

13. časť Ako psychoterapia pomáha ľuďom

Psychoterapia je liečba hovoreným slovom. Jej piliermi sú nielen špecifické teoretické prístupy, ale najmä terapeutický vzťah – výnimočný druh medziľudského vzťahu, aký človek môže zažiť iba v dlhodobej terapii. Má svoju vnútornú štruktúru, pravidlá a podmienky, aby mohla splniť to najhlavnejšie – pomôcť riešiť psychické problémy nefarmakologickým spôsobom. Je nenahraditeľnou súčasťou liečby najmä úzkostných, depresívnych a stresom podmienených porúch, ako aj porúch správania u detí, či porúch osobnosti u dospelých.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: Mgr. Hana Šečíková, psychologička, psychoterapeutka

14. časť Minulosť a budúcnosť psychiatrie na Slovensku

Ako ďaleko do histórie siahajú korene psychiatrie a psychológie? Aké je ich postavenie v súčasnej medicíne, a najmä  – aká ich čaká budúcnosť ? V súčasnosti stojíme na prahu reformy starostlivosti o duševné zdravie.  Ak chceme niečo zmeniť a zlepšiť v budúcnosti, musíme sa poučiť z chýb minulosti.  Tento medicínsky odbor sa stále vyvíja a snaží sa reagovať na zmeny v spoločnosti, aj v myslení ľudí. Podarí sa správne a včas prispôsobiť problémom moderných ľudí?
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: MUDr. Pavel Černák, PhD., psychiater, psychoterapeut

15. časť Párová terapia – ako znovu nájsť cestu k partnerovi

Niekedy  problémom nie  sú telesné ochorenia, ani duševné poruchy. Problém leží takpovediac na polceste medzi človekom a jeho životným partnerom. Alebo medzi rodičom a dieťaťom. Problémový totiž môže byť vzťah – medzi dvoma blízkymi ľuďmi. Akého odborníka vyhľadať a kam sa obrátiť o pomoc v takomto prípade? Na scénu nastupujú odborníci na párové poradenstvo a párovú terapiu. Tí, ktorí pomáhajú blízkym ľuďom znovu nájsť cestu k sebe.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: Mgr. Elena Medzihradská, psychologička, psychoterapeutka

16. časť Psychológia šťastia – viac ako psychohygiena

Lepší je gram prevencie ako kilo liečby, hovorí príslovie. Aj duševným poruchám je lepšie predchádzať, ako ich neskôr liečiť. Psychológia sa nezaoberá iba skúmaním a liečbou duševných porúch, nefunkčných vzťahov, či prepojením stresu s telesnými chorobami. Moderná psychológia skúma človeka aj ako “zdravého, fungujúceho a spokojného jedinca. A hľadá spôsoby ako mu pomôcť udržať dlhodobý pocit spokojného a šťastného života.
Moderuje: Soňa Belanská, psychiatrička, psychoterapeutka
Hosť diskusie: Mgr. Aleš Bednařík, psychológ, psychoterapeut