04. 09. 2020 Aktuality Čo pre vás robíme Správy

Liga za duševné zdravie investuje do prevencie.

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE INVESTUJE DO PREVENCIE. V SPOLUPRÁCI S RTVS SPÚŠŤA RELÁCIU OKNÁ DUŠE DOKORÁN.

Na jar roku 2020, počas prvej vlny pandémie korona vírusu Covid -19 ponúkla Liga za duševné zdravie verejnoprávnej RTVS skupinu 11 odborníkov pre produkciu servisnej, 19 dielnej televíznej relácie, trvajúcej cca 10 minút. Odborníci, ktorých Liga oslovila k spolupráci, 4 týždne, deň čo deň radili divákom z obrazoviek, ako zvládať novovzniknuté záťažové situácie. Relácia AKO SA MÁTE – ČO SA VRAVÍ O DUŠEVNOM ZDRAVÍ mala pozitívnu divácku odozvu a RTVS dôstojne naplnila svoju verejnoprávnu funkciu. Hneď po tomto úspechu začala rokovať Liga za duševné zdravie s RTVS o ďalšej spolupráci.

Novým formátom z koprodukčnej dielne Ligy za duševné zdravie a RTVS, ktorý sme spustili začiatkom septembra je diskusný formát OKNÁ DUŠE DOKORÁN. Relácia ponúka novú, modernú formu, akou môžu byť témy duševného zdravia znovu otvorené a diskutované medzi odborníkmi a verejnosťou. Diskusie prebiehajú medzi moderátorkou – odborníčkou a hosťom – odborníkom a postupne v nich prinesieme najaktuálnejšie témy. Našou ambíciou je osloviť a priori tých ľudí v spoločnosti, ktorí trpia psychickými problémami, avšak z rôznych dôvodov zatiaľ neboli liečení.

RTVS spúšťa reláciu v sobotu 5. septembra o 11: 25 na Dvojke a následne odvysiela každú sobotu ďalších 15 častí. Relácie v RTVS trvajú 5 minút, ale celé diskusie v dĺžke cca 40 minút si bude možné nájsť na podstránke RTVS –
rtvs.sk/oknadusedokoran . Tu budú archivované tak, aby si ich mohli diváci, pozrieť aj mimo premiéry.

Originálnym prvkom relácií je osoba moderátorky Soni Belanskej, ktorá sama je odborníčka, psychiatrička a psychoterapeutka, čím diskusie s ďalším hosťom, odborníkom, získajú veľmi seriózny rámec, sú vysokoprofesionálne, informačne bohaté, nie sú to však akademické debaty. Zostáva im akcent na ľudský prístup k pacientovi a edukáciu príjemnou popularizačnou formou. Tým sa tento projekt Ligy za duševné zdravie stáva popularizátorom problematiky a prevencie duševného zdravia, určeným pre najširšie publikum.

TÉMY JEDNOTLIVÝCH RELÁCIÍ :

Prevencia duševného zdravia v 21. storočí. Hosť Mgr. art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.
Depresia – do najhlbšej temnoty duše. Hosť MUDr. Silvia Bogyaiová, psychiatrička, psychoterapeutka.
Ku koreňom úzkosti. Hosť Mgr. Martin Miler, psychológ, psychoterapeut.
Insomnia – utrpenie nevyspatých nocí. Hosť MUDr. Branislav Moťovský, psychiater.
Psychotraumatizácia – rany na duši. Hosť MUDr. Magdaléna Frecer, psychiatrička, psychoterapeutka.
Psychofarmaká – prášky na mozog? Hosť prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., psychiater.
Schizofrénia – iná tvár reality. Hosť MUDr. Dalibor Janoška, psychiater
Psychosomatika – keď duša hovorí rečou tela. Hosť MUDr. Patricia Tropek, psychiatrička
Syndróm vyhorenia – ako nevyplieniť vlastné zdroje. Hosť MUDr. Martin Ondrejkovič, psychiater, psychoterapeut.
Duševné poruchy v ambulancii praktického lekára. Hosť MUDr. Peter Lipovský, všeob. lekár pre dospelých.
Závislosti – zhubná príťažlivosť prchavých ilúzií. Hosť MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., psychiater
Bipolárna afektívna porucha – život ako na horskej dráhe. Hosť MUDr. Martin Kalaš, psychiater.
Ako psychoterapia pomáha ľuďom. Hosť Mgr. Hana Ševčíková, psychologička, psychoterapeutka.
Minulosť a budúcnosť psychiatrie na Slovensku. Hosť MUDr. Pavel Černák, PhD.
Párová terapia – ako znovu nájsť cestu k partnerovi. Hosť Mgr. Elena Medzihradská, psychologička, psychoterapeutka
Psychológia šťastia – viac ako psychohygiena. Hosť Mgr. Aleš Bednařík, psychológ, psychoterapeut.

Relácia tohto formátu by nemohla vzniknúť bez osvieteného donora. V tomto prípade vznikla relácia OKNÁ DUŠE DOKORÁN pre RTVS produkčne aj producentsky na kľúč v réžii Ligy za duševné zdravie vďaka spoločnosti YEME – plnochutné potraviny. Liga spolupracuje s touto organizáciou dlhodobo a našla v nej partnera, ktorý systémovo pomáha ťažko uchopiteľnú tému udržiavať prítomnú vo verejnom priestore. Ďakujeme.
Pevne veríme, že vás relácia zaujme a že si medzi vami nájde pravidelných divákov.