Projekt

Spolutvorba /koprodukcia/

Neexistujú ľudia, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém v súčasnosti funguje a ako by fungovať mal, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami.

Čo znamená Spolutvorba?

Pojem Spolutvorba /z angl. Co Production, Co Production in Mental Health/ sa vzťahuje na taký prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku.
Tento prístup je založený na princípe, v ktorom tí, ktorých sa služba dotýka, teda ľudia so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti potrebujú, aké sú ich potreby a  predstavy o lepšom fungovaní. Najdôležitejší aspekt celej spolutvorby je vytvorenie prostredia absolútnej rovnosti hlasov, názorov a pripomienok oboch strán, poskytovateľov a užívateľov služieb (hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra).
Neexistuje skupina ľudí, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém starostlivosti o duševné zdravie v súčasnosti funguje a ako by mal fungovať, než práve tí, ktorí sú jeho klientami.
Zjednodušene môžeme definovať prístup ako „Nie o nás, bez nás “.

Podstatou nášho projektu Spolutvorba je teda vytvorenie ,,skupiniek” v každom kraji Slovenska, kde sa ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou budú môcť stretávať a diskutovať o tom, čo potrebujú, čo nemajú, čo ich hnevá, čo navrhujú a teda, aké majú predstavy o tom, ako by mal fungovať systém starostlivosti o duševné zdravie.

Zadanie sa môže zdať náročné, ale po našich úvodných skúsenostiach a na základe skúseností zo zahraničia vidíme, že ľudia chcú hovoriť a prinášajú množstvo skvelých myšlienok a nápadov. Po úvodných stretnutiach sa do skupiny prizvú zástupcovia samospráv, poskytovateľov starostlivosti (psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci a iní), zástupcovia VÚC a nakoniec aj štátu.

Ako to bude prebiehať?

Základnou pracovnou metódou je rovnosť všetkých účastníkov – hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra, alebo hlas zástupcu mesta. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom.

Chceli by sme zorganizovať stovky stretnutí v priebehu jedného roka a zaktivovať pacientov a príbuzných tak, aby politici už nemohli odsúvať tému duševného zdravia a aby sa niečo aj skutočne zmenilo.
Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí.

Máš odžitú skúsenosť a chceš nám o nej povedať? Neváhaj a kontaktuj koordinátora kraja, v ktorom sa nachádzaš:

  •  Bratislavský kraj

Martina Krivošová
martina.krivosova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Bratislavský kraj:

27. 4. 2023 o 18:00 Komunitné centrum Kalab na Zámockej 5, Bratislava
11. 5. 2023 o 18:00 Komunitné centrum Kalab na Zámockej 5, Bratislava
25.5. 2023 o 18:00 Komunitné centrum Kalab na Zámockej 5, Bratislava

 

  • Trenčiansky kraj 

Alica Uchytilová
alica.uchytilova@dusevnezdravie.sk

26. 4. 2023 o 18:00 KC Aktivity Juh Trenčín
16. 5. 2023 o 17:00 Mestské kultúrne stredisko J. Matušku 766/19, Bánovce nad Bebravou

Prievidza:

5. mája 2023 o 17:00 Galéria Jabloň, M. Falešníka 6, Prievidza

Považská Bystrica:

4. mája 2023 o 15:00 Mestské centrum Podporných služieb, Odborov 244/8, Považská Bystrica

 

  • Žilinský kraj

Nina Zibolenová
nina.zibolenova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Žilinský kraj:

19. mája 2023 o 16:30 Krajská knižnica, Antona Bernoláka 47, ŽilinaOravská knižnica Antona Knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2
22. mája 2023 o 17:00 Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 1297/33, Ružomberok
23. mája 2023 o 16:30 Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, Dolný Kubín
  • Banskobystrický kraj

Marína Trnovcová
marina.trnovcova@dusevnezdravie.sk

20. apríla 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica

 

  • Košický kraj

Eva Kacejová
eva.kacejova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Košický kraj:

11. mája 2023 o 17:00 Kaviareň Mlynček, Zimná ul. 68, Spišská Nová Ves
17. mája 2023 o 16:00 Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53, Trebišov
23. mája 2023 o 16:00 Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10 (vchod z Pribinovej ul.), Košice
24. mája 2023 o 16:00 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Štefánikova 20, Michalovce
31. mája 2023 o 17:00 Kaviareň Mlynček, Zimná ul. 68, Spišská Nová Ves

 

  • Prešovský kraj 

Peter Melek
peter.melek@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Prešovský kraj:

19. apríla 2023 o 16:00 Ľubovnianska knižnica, Letná 6, Stará Ľubovňa
21. apríla 2023 o 17:00 Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1 (1.posch. cez kino Fajn), Humenné
3. mája 2023 o 17:00 Mestský kultúrny dom (salónik), ulica M.R. Štefánika 875, Vranov nad Topľou
10. mája 2023 o 16:00

OKRESNÁ KNIŽNICA DÁVIDA GUTGESELA (ŠTUDOVŇA) Radničné nám. 1,Bardejov

12. mája 2023 o 18:00 Lahodnosti, Lahodné nebo, Nám. Sv. Egídia, Poprad
9. júna 2023 o 18:00 Lahodnosti, Lahodné nebo, Nám. Sv. Egídia, Poprad
14. júna (streda) o 16:00 OKRESNÁ KNIŽNICA DÁVIDA GUTGESELA (ŠTUDOVŇA) Radničné nám. 1,Bardejov

 

  • Trnavský kraj 

Petra Hofierková
petra.hofierkova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Trnavský kraj:

26. apríla 2023 o 17:00 Zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva, Hlavná ulica 1, Trnava
16. mája 2023 o 17:00 Zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva, Hlavná ulica 1, Trnava


Galanta

18. apríla 2023 o 17:00 M-Klub, Mestské kultúrne stredisko, Mierové nám. 942/3, Galanta

 

Piešťany

27. apríla 2023 o 17:00 Mestský klub Rozmarín, Teplická ul. 144, Piešťany


Sereď

10. mája 2023 o 15:00 Mestský úrad Sereď, zasadačka primátora mesta, Námestie republiky 1176/10, Sereď

 

Senica

19. apríla 2023 streda o 16:30 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, Senica
18. mája 2023 štvrtok o 16:30 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, Senica

 

  • Nitriansky kraj 

Kristína Petrovičová
kristina.petrovicova@dusevnezdravie.sk

20. apríla 2023 o 17:00 štvrtok MSKŠ Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku č.1, 1. poschodie, zasadacia miestnosť
24. apríla 2023 o 17:00 Krajské osvetové stredisko v Nitre, 2.posch, ružová miestnosť, Fatranská 3 (hvezdáreň), Nitra
26. apríla 2023 o 17:00 Obchodné centrum JUH Topoľčany 1.poschodie – COWORKING kancelária – office2meet, D. Jurkoviča 2830, Topoľčany
9. mája 2023 o 17:00 Krajské osvetové stredisko v Nitre, 2.posch, ružová miestnosť, Fatranská 3 (hvezdáreň), Nitra
10. mája 2023 o 17:00 Obchodné centrum JUH Topoľčany 1.poschodie – COWORKING kancelária – office2meet, D. Jurkoviča 2830, Topoľčany
17. mája 2023 o 17:00 streda MSKŠ Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku č.1, 1. poschodie, zasadacia miestnosť
22. mája 2023 o 17:00 Krajské osvetové stredisko v Nitre, 2.posch, ružová miestnosť, Fatranská 3 (hvezdáreň), Nitra
24. mája 2023 o 17:30 Obchodné centrum JUH Topoľčany 1.poschodie – COWORKING kancelária – office2meet, D. Jurkoviča 2830, Topoľčany

 

Ďakujeme za spoluprácu kolegom zo združení OZ Psychiatria nie je na hlavu a ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia.