Projekt

Spolutvorba /koprodukcia/

Neexistujú ľudia, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém v súčasnosti funguje a ako by fungovať mal, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami.

Čo znamená Spolutvorba?

Pojem Spolutvorba /z angl. Co Production, Co Production in Mental Health/ sa vzťahuje na taký prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku.
Tento prístup je založený na princípe, v ktorom tí, ktorých sa služba dotýka, teda ľudia so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti potrebujú, aké sú ich potreby a  predstavy o lepšom fungovaní. Najdôležitejší aspekt celej spolutvorby je vytvorenie prostredia absolútnej rovnosti hlasov, názorov a pripomienok oboch strán, poskytovateľov a užívateľov služieb (hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra).
Neexistuje skupina ľudí, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém starostlivosti o duševné zdravie v súčasnosti funguje a ako by mal fungovať, než práve tí, ktorí sú jeho klientami.
Zjednodušene môžeme definovať prístup ako „Nie o nás, bez nás “.

Podstatou nášho projektu Spolutvorba je teda vytvorenie ,,skupiniek” v každom kraji Slovenska, kde sa ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou budú môcť stretávať a diskutovať o tom, čo potrebujú, čo nemajú, čo ich hnevá, čo navrhujú a teda, aké majú predstavy o tom, ako by mal fungovať systém starostlivosti o duševné zdravie.

Zadanie sa môže zdať náročné, ale po našich úvodných skúsenostiach a na základe skúseností zo zahraničia vidíme, že ľudia chcú hovoriť a prinášajú množstvo skvelých myšlienok a nápadov. Po úvodných stretnutiach sa do skupiny prizvú zástupcovia samospráv, poskytovateľov starostlivosti (psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci a iní), zástupcovia VÚC a nakoniec aj štátu.

Ako to bude prebiehať?

Základnou pracovnou metódou je rovnosť všetkých účastníkov – hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra, alebo hlas zástupcu mesta. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom.

Chceli by sme zorganizovať stovky stretnutí v priebehu jedného roka a zaktivovať pacientov a príbuzných tak, aby politici už nemohli odsúvať tému duševného zdravia a aby sa niečo aj skutočne zmenilo.
Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí.

Máš odžitú skúsenosť a chceš nám o nej povedať? Neváhaj a kontaktuj koordinátora kraja, v ktorom sa nachádzaš:

  •  Bratislavský kraj

Martina Krivošová
martina.krivosova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Bratislavský kraj:

27. októbra 2022 o 18:00 Klinika duševného zdravia Calma, Zochova 6, miestnosť Pressburg
10. novembra 2022 o 18:00 Klinika duševného zdravia Calma, Zochova 6, miestnosť Pressburg
28. november 2022 o 18:00 Klinika duševného zdravia Calma, Zochova 6, miestnosť Pressburg

 

  • Trenčiansky kraj 

Alica Uchytilová
alica.uchytilova@dusevnezdravie.sk

7. novembra 2022 o 17:00 Galéria Jabloň, M.Falešníka 6, Prievidza
28. novembra 2022 o 17:00 Galéria Jabloň, M.Falešníka 6, Prievidza
12. decembra 2022 o 17:00 Galéria Jabloň, M. Falešníka 6, Prievidza

 

  • Žilinský kraj

Nina Zibolenová
nina.zibolenova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Žilinský kraj:

26. októbra 2022 o 15:00 Calma-community, Bernolákova 6, Martin
9. novembra 2022 o 15:00 Calma-community, Bernolákova 6, Martin
9. decembra 2022 o 16:30 Calma-community, Bernolákova 6, Martin

 

  • Banskobystrický kraj

Marína Trnovcová
marina.trnovcova@dusevnezdravie.sk

15. decembra 2022 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
5. januára 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
19. januára 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
2. februára 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
16. februára 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
2. marca 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
16. marca 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
6. apríla 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica
20. apríla 2023 o 17:30 Mestský úrad, ul. ČSA 1141, Banská Bystrica

 

  • Košický kraj

Eva Kacejová
eva.kacejova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Košický kraj:

27. októbra 2022 o 17:00 Spišské kultúrne centrum, Zimná ulica 47, Spišská Nová Ves
24. novembra 2022 o 17:00 Spišské kultúrne centrum, Zimná ulica 47, Spišská Nová Ves
13. decembra 2022 o 16:00 Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice

 

  • Prešovský kraj 

Peter Melek
peter.melek@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Prešovský kraj:

16. decembra 2022 o 18:00 Lahodnosti, Lahodné nebo, Nám. Sv. Egídia, Poprad

 

  • Trnavský kraj 

Petra Hofierková
petra.hofierkova@dusevnezdravie.sk

 

  • Nitriansky kraj 

Kristína Petrovičová
kristina.petrovicova@dusevnezdravie.sk

Ďakujeme za spoluprácu kolegom zo združení OZ Psychiatria nie je na hlavu a ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia.