Projekt

Projekt MENTALITY

Projekt MENTALITY – Zavádzanie postupov kvality duševného zdravia

MENTALITY je projekt, ktorý bude riadiť zavedené európske postupy zamerané na deti, zdravotníckych a iných pracovníkov, ľudí s už existujúcimi problémami duševného zdravia a psychosociálnymi problémami, odídencov, migrantov a poskytovateľov služieb.

Projekt vytvorí cestu pre úspešný a udržateľný prenos a prispôsobenie postupov v zúčastnených krajinách, ktoré povedú aj k rozšíreniu v jednotlivých krajinách a ďalšej budúcej implementácii v iných krajinách EÚ. Na podporu tohto procesu sa vyvinú a sprístupnia aktivity a materiály na budovanie kapacít. Zároveň sa uskutoční kampaň na zvyšovanie povedomia v celej EÚ s cieľom prekonať hlavnú prekážku podpory duševného zdravia: stigmu a diskrimináciu.

Liga za duševné zdravie v projekte MENTALITY

Cieľom práce Ligy za duševné zdravie v projekte MENTALITY je vytvoriť interaktívnu mapu, ktorá spája ľudí, ktorí zažívajú akékoľvek problémy v oblasti duševného zdravia s poskytovateľmi služieb vrátane mimovládnych organizácií poskytujúcich komunitné služby a poskytovateľov špecializovanej starostlivosti.
V súčasnosti zbierame údaje o možných poskytovateľoch a na vytvorenie komplexného zoznamu použijeme kategorizáciu MZPSS, demografické údaje a kľúčové slová.
Očakáva sa, že beta verzia mapy bude dokončená do konca mája.

Liga za duševné zdravie sa tiež venuje zlepšovaniu duševného zdravia detí postihnutých COVID19 prostredníctvom inovatívnych postupov. Naša organizácia plánuje využiť svoju Koalíciu škôl na šírenie najlepších postupov vybraných na implementáciu, čím pozitívne ovplyvní väčšiu skupinu detí.

Konzorcium MENTALITY

Konzorcium projektu MENTALITY tvorí 7 organizácií zo 6 európskych krajín.

  • Mental Health Europe, Belgicko
  • EuroHealthNet, Belgicko
  • ESTUAR Foundation, Rumunsko
  • Liga za duševné zdravie SR, Slovensko
  • Prolepsis, Grécko
  • RIGA City Council, Litva
  • Nadácia poľského migračného fóra, Poľsko