Projekt

Klub Nezábudka-podporná skupina duševného zdravia

Liga za duševné zdravie vytvára podporné skupiny duševného zdravia s názvom Klub Nezábudka vo viacerých mestách Slovenska.

Kluby vytvárajú bezpečný priestor pre každého, kto má potrebu a chuť zdieľať svoje ťažkosti v oblasti duševného zdravia a aktívne prácovať na svojom zotavení. V kluboch podporujeme vzájomnú pomoc, skupinovú solidaritu a vlastnú zodpovednosť každého člena, čím posilňujeme faktory dôležité pre dobré fungovanie celej komunity.

Chcete vedieť, kde už fungujú Kluby Nezábudka?

Vytvorením klubov reagujeme na najčastejšie formulované potreby ľudí, ktoré sme zmapovali v jedinečnom projekte Spolutvorba.  Sú to:

Osveta a destigmatizácia duševných ochorení

Klub je určený ako pre ľudí s výzvami v oblasti duševného zdravia, tak aj pre ich blízkych a aj širokú verejnosť so záujmom o podporu duševného zdravia. Prítomnosť podpornej skupiny v komunite pôsobí destigmatizačne – dáva možnosť bližšieho spoznania sa a prepájania, podporuje v komunite inklúziu. Témy riešené v podporných skupinách môžu napomáhať aj otváraniu verejnej diskusie k zlepšovaniu podmienok pre podporu duševného zdravia a lepší život ľudí s ochorením.

Možnosť stretávať sa s ľuďmi s podobnými problémami

Kluby ponúkajú bezpečné miesto pre ľudí pre ľudí s výzvami v duševnom zdraví, pre zdieľanie svojho príbehu, skúseností, vzájomnú podporu a porozumenie, zmysluplné a rozvíjajúce trávenie času. Poskytujú možnosť nezostávať sám a inšpirovať sa navzájom.

Dostupnosť služieb

Podporné a svojpomocné skupiny sú vhodnou alternatívou k profesionálnym službám. Vďaka svojmu zameraniu môže podporná skupina pre ľudí s duševným ochorením slúžiť ako podporná terapeutická aktivita, ale nenahrádza odbornú lekársku, psychiatrickú, psychologickú alebo psychoterapeutickú pomoc.

Vzdelávanie, osveta, prevencia

Do programu Klubu budú vnášané aj edukatívne moduly predovšetkým z oblasti duševného zdravia, s témami podporujúcimi sebastarostlivosť, osobný rozvoj, zvládanie vlastnej zraniteľnosti, podporu zvládania každodenných situácií, spoznávanie a podporu vlastných silných stránok.

Pre koho sú Kluby Nezábudka určené?

Kluby sú otvorené pre dospelých ľudí s výzvami v oblasti duševného zdravia, ktorí chcú zdieľať a aktívne pracovať na svojom zotavení, na hľadaní možností k náprave svojich problémov alebo vyrovnaní sa s náročnými životnými situáciami.

Vítaní sú príbuzní a blízki týchto ľudí, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti a získať podporu vo zvládaní náročných životných situácií.

Kluby tu sú pre všetkých, ktorí prejavujú záujem o témy duševného zdravia, chcú
pracovať na svojom osobnom rozvoji a/alebo presadzovaní zlepšenia podmienok pre ľudí s duševným ochorením, chcú podporovať inklúziu a destigmatizáciu v spoločnosti.

Príďte za nami do už otvorených klubov:

VRANOV NAD TOPĽOU

Miesto pravidelných stretnutí:
Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875
Vranov nad Topľou
3. poschodie

Viac info o klube vo Vranove:
Klub moderujú:
Miloš Šviderský – peer konzultant
Laura Kundrátová – psychologička
Tel. číslo: 0903 385 505
Email: milos.svidersky@dusevnezdravie.sk
Leták na stiahnutie

Program na november

6. 11. 2023 – 15:30 – 18:00 Poďme sa zoznámiť

27. 11. 2023 – 15:30 – 18:00 Rozprávame sa

11. 12. 2023 – 15:30 – 18:00 Vianočné čítanie

 

BRATISLAVA

Miesto pravidelných stretnutí:
Brighter Life Center
Hurbanovo námestie 5
Bratislava
1. poschodie

Viac info o klube v Bratislave:
Klub moderujú:
Martina Krivošová – peer konzultantka
Filip Krekáč – peer konzultant
Katarína Stančeková – psychoterapeutka
Tel. číslo: 0904 814 574
Email: martina.krivosova@dusevnezdravie.sk

Program na november

14. 11. 2023 – 18:00 – 20:00 (s malou prestávkou) Úvodné stretnutie Klubu Nezábudka
21. 11. 2023 – 18:00 – 20:00 Téma stretnutia: Problémy so spánkom
28. 11. 2023 – 18:00 – 20:00 Téma stretnutia: Zvládanie úzkosti

SENICA

Miesto pravidelných stretnutí:
Záhorská knižnica
Vajanského 28
Senica

Viac info o klube v Senici:
Klub moderuje:
Petra Hofierková – peer konzultantka
Radoslav Praženka – peer konzultant
Monika Grepiniaková – psychologička 

Tel. číslo: +421 907 687 219; +421 911 853 235
Email: petra.hofierkova@dusevnezdravie.sk

Program na november

28. 11. 2023 – 16:00 – 18:00 (utorok)

Program na december

5. 12. 2023 – 16:00 – 18:00 (utorok)
12. 12. 2023 – 16:00 – 18:00 (utorok)
19. 12. 2023 -16:00 – 18:00 (utorok)


KOŠICE

Miesto pravidelných stretnutí:
Cassovar galéria
Žriedlova 11
Košice
1. poschodie

Viac info o klube v Košiciach:
Klub moderuje:
Miloš Šviderský – peer konzultant
Katka Iršová – peer konzultantka
Laura Kundrátová – psychologička 

Tel. číslo: 0950 377 268
Email: katarina.irsova@dusevnezdravie.sk

Program na december

5. 12. 2023 – 17.00 – 19.00   Poďme sa zoznámiť

MARTIN

Miesto pravidelných stretnutí:
Turčianska knižnica v Martine – pobočka sever
Jilemnického 10
Martin

Viac info o klube v Martine:
Klub moderujú:
Nina Zibolenová – peer konzultantka
Marína Trnovcová – peer konzultantka
Norika Volnová  psychologička

Tel. číslo: +421 911 852 934
Email: nina.zibolenova@dusevnezdravie.sk
Plagát k podujatiu na stiahnutie 

Program na december

6. 12. 2023 – 16:30 – 17:45  Úvodné stretnutie klubu

GALANTA

Miesto pravidelných stretnutí:
M-KLUB
Mestské kultúrne stredisko Galanta
Mierové námestie 942/3,
Galanta

Viac info o klube v Galante:
Klub moderujú:
Petra Hofierková – peer konzultantka
Timea Ochabová – peer konzultantka
Erika Veselá – psychologička
Tel. číslo: +421 907 687219; +421 911 853235
Email: petra.hofierkova@dusevnezdravie.sk

Program na december

6. 12. 2023 – od 16:00 do 18:00
13. 12. 2023 – od 16:00 do 18:00
20. 12. 2023  – od 16:00 do 18:00

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Miesto pravidelných stretnutí:
priestory Klubu mladých,

Zimná ulica č. 48,
Spišská Nová Ves

Viac info o klube v Galante:
Klub moderujú:
Eva Kacejová – peer konzultantka
Janka Martavuzová – peer konzultantka
Tomáš Juričkov – psychológ

Email: eva.kacejova@dusevnezdravie.sk

Program na december

14. 12. 2023 – od 16:00 do 18:00   Úvodné stretnutie klubu

Ďalšie kluby plánujeme otvoriť v mestách:

Senec, Nitra, Partizánske

Základné pravidlá pre fungovanie podpornej skupiny

Pevným kameňom správneho fungovania klubov sú základné pravidlá. Ich dodržiavanie nás všetkých posunie k dosiahnutiu našich cieľov.

 1. Dobrovoľná účasť a motivácia.

  Účasť je podmienená osobným záujmom človeka. Ľudia sa v skupine schádzajú slobodne a dobrovoľne.

 2. Počúvanie.

  Každý člen skupiny má právo na to, aby bol počúvaný s rešpektom. Súčasne dostáva príležitosť otvorene vystúpiť so svojim problémom z anonymity a izolácie, kedy obyčajné aktívne vypočutie a prijatie v skupine vrátane prípadných emocionálnych prejavov môže byť úľavou.

 3. Zdieľanie.

  Zdieľanie zážitkov a skúseností v podpornej skupine prináša aktérom predovšetkým pochopenie. Zdieľanie prípadných riešení alebo príkladov dobrej praxe predstavuje inšpiráciu, ako zvládať svoje osobné ťažkosti. Zároveň povzbudzuje vlastné sebavedomie a pomáha hľadať stratenú cestu a odvahu k životu.

 4. Podpora a svojpomoc.

  Miera účasti a začlenenia v rámci skupiny je ponechaná na osobnej iniciatíve jej členov. Aktéri stretnutí sa môžu aktívne zapájať jednak do zdieľania a vymieňania si skúseností, poskytovania ale aj prijímania spätnej väzby a reflexie, podpory ostatných členov, ako aj do aktivít súvisiacich s organizovaním programu alebo zabezpečenia chodu Klubu pre všetkých. Cez tieto aktivity môžu podporovať svoje záujmy a silné stránky, pocit potrebnosti a zmysluplnosti.

 5. Skupinová dohoda.

  Skupina by si mala vytvoriť svoj súbor interných pravidiel, ktoré budú zvolené a akceptované jej členmi. Mali by prispievať k dobrej komunikácii medzi jednotlivými účastníkmi pravidelných stretnutí. Chýbajúca štruktúra, alebo pravidlá, môžu byť potenciálnym zdrojom konfliktov.

 

Každý Klub je založený na princípe Spolutvorby/ Koprodukcie = vedú a spoločne ho utvárajú ľudia s osobnou skúsenosťou s duševným ochorením, ich blízki, ľudia s odbornou skúsenosťou /odborníci/ ako aj všetci, ktorí sa chcú aktívne venovať témam duševného zdravia a osobnému zotaveniu.

Stretnutie klubu budú moderovať (nie viesť) spoločne a rovnocenne peer konzultanti a odborníci. Moderovať a viesť sú dva rôzne postoje.