Projekt

Projekt dostupnosti terapií pre deti s Nadáciou Markíza

ZVOĽTE SPRÁVNU SEKCIU:

SEKCIA PRE RODIČOV

Informácie pre rodičov detí, ktoré potrebujú psychoterapiu, ale nemôžu si ju finančne dovoliť.

Nachádzate sa v sekcii pre rodičov detí, ktoré potrebujú psychoterapiu, ale rodina si ju nemôže finančne dovoliť.
Preto sme v spolupráci s Nadáciou televízie Markíza pripravili tento projekt.

Cieľom projektu je poskytnúť psychoterapiu deťom, ktorých rodiny si ju nemôžu finančne dovoliť. Psychoterapie budú deťom poskytované výlučne odborníkmi zo Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Postupne na tomto mieste budú zverejnené mená psychoterapeutov, ktorí sa zapojili do projektu. Budete si môcť zo zoznamu vybrať. (Upozorňujeme, že každý psychoterapeut bude mať limit maximálne dvoch detských klientov v rámci projektu).

Zvoľte si kraj, v ktorom chcete absolvovať psychoterapiu:

Bratislavský kraj,

Banskobystrický kraj,

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj,

Žilinský kraj,

Nitriansky kraj

Košický kraj

Vyberte si terapeuta. Povedzte mu, že sa zapájate do projektu Ligy za duševné zdravie.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Zuzana Yakhyaev
Duševno s. r. o., Björnsonova 3044/4 Bratislava,
Email: zuzana@siserova.sk,
Tel: 0911 260 775

Mgr. Petra Černá
Záporožská 2, Bratislava
Email:petracerna@gmail.com
Tel: 0903 388 191

PhDr. Natália Dobrotková
Taurus trade s.r.o.
Myslenická 166, 902 03 Pezinok
Email: natalia.dobrotkova@gmail.com
Tel: 0905 244 897

Henrieta Čechovičová
Hrubá Borša, Pri lesíku 635/21
Email: henrieta.cechovicova@gmail.com
Tel: 0944 315 529

Mgr. Zuzana Palenčárová
Centrum Psyché s.r.o., Tešedíkova 56, 84106 Bratislava
Email: palencarova@centrumpsyche.sk
Tel: 0907 331 401

PhDr. Viera Páleníková
Ambulancia klinickej psychológie, NODIUM, s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava
Email: vierapalenikova@gmail.com
Tel: 0915 222 232

Katarína Rezníková
Alma centrum pre zdravý vývin, s.r.o, Pernecká 35, Bratislava
Email: info@centrumalma.sk
Tel: 0918 248 107

Martina Bačová
Rustaveliho 10A, 831 07 Bratislava
Email: martinabacova@psychologickesluzby.sk
Tel: 0907 939 392

Gabo Hrustič
Via Psychologica, psychologické centrum, M.R. Štefánika 6, Pezinok
Email: gabo.hrustic@gmail.com
Tel: 0905 993 693

Peter Hanus
PSYCHE EDUCA s.r.o, Mýtna 5, Bratislava
Email: info@psycheeduca.sk
Tel: 0905 139 486

Mgr. Pavol Janoško, PhD.
PSYCHE EDUCA s.r.o, Mýtna 5, Bratislava
Email: janoskopavol@gmail.com
Tel: 0907 175 222

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Kristína Kotrčová
Ambulancia klinickej psychológie, Nám. slobobody 9, Banská Bystrica
Email: kristina.kotrcova@gmail.com
Tel: 0940 986 108

Mgr. Ľudovít Novota
Námestie slobody 9, Banská Bystrica
Email: novota@psychologbb.sk
Tel: 0918 143 145

TRNAVSKÝ KRAJ

Alena Babirátová
Al Mente s.r.o., Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
Email: info@almente.sk
Tel: 0950 509 567

 

TRENČIANSKY KRAJ

Miroslav Zahumenský
Psychologická ambulancia pre deti a mládež, Mierové námestie 8, Trenčín
Email: mirozay@gmail.com
Tel: 0907 220 141

 

ŽILINSKÝ KRAJ

Bohumila Piňáková
Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, M.R.Štefánika 849/71, 01001 Žilina
Email: bpinakova@gmail.com
Tel: 0902 398 442

Mgr. Jana Dejová Hánová
Zárieč-Keblov 103, 01332 Svederník, Žilina
Email: jadejova@gmail.com
tel: 0915 103 394

Katarína Cenková
Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Hálkova 3, Žilina
Email: kpilatova@gmail.com
Tel: 0907 161 347

Mgr. Ivana Senková
Pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie, J. Milca 11, 01001 Žilina
Email: ivana.senkova@gmail.com
Tel: 0905 167 230

 

NITRIANSKY KRAJ

Diana Bultmanová
Ambulancia klinickej psychológie , Bernolákova 24, Zlaté Moravce
Email: bultmanova@gmail.com
Tel: 0907 817 585

PhDr. Stanislava Segečová
poskytuje iba online terapie – Skype, Zoom a podobne
Email: psycholog.segecova@gmail.com

KOŠICKÝ KRAJ

Miroslava Heráková
Psychologické centrum, Pajorova 11, 040 01 Košice
Email: herakova@psycholog-ke.sk
Tel: 0944 062 371

Dott. Lívia Kvašná, PhD.
Ambulancia klinickej psychológie, Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
Email: liviakv@gmail.com
Tel: 0904 119 514

Mgr. Peter Denk
Slovenský inštitút PCA, Hlavná 68, 040 01 Košice
Email: peter.denk1@gmail.com
Tel: 0902 911 840

 

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť /SPS/ je dobrovoľná odborná organizácia, ktorá vznikla 02.10.1990. Združuje odborníkov, ktorí vykonávajú psychoterapiu, vzdelávajú sa v psychoterapii a podporujú tento druh liečby.
SPS je odborná spoločnosť, ktorá propaguje psychoterapiu ako špecializovanú odbornú liečebnú metódu a podporuje vzdelávanie odborníkov v súlade s najnovšími trendmi v tejto vedeckej disciplíne. Organizuje odborné podujatia a spolupracuje so zahraničnými organizáciami s podobným zameraním.
Spoločnosť vedie zoznam svojich členov s absolvovaným kompletným psychoterapeutické vzdelaním, ktoré je jednou z podmienok poskytovania erudovanej psychoterapeutickej činnosti.
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť je od roku 1994 členom Európskej asociácie pre psychoterapiu /EAP/ vo Viedni.

SEKCIA PRE PSYCHOTERAPEUTOV

Informácie pre psychoterapeutov

Nachádzate sa v sekcii, ktorá je určená pre odborníkov, psychoterapeutov. Do projektu Dostupnosť terapií pre deti sa môžu registrovať výlučne psychoterapeuti, ktorí majú platnú licenciu/sú registrovaní v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti v rámci celého Slovenska.

Cieľovou skupinou sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku od 8 – 19 rokov.

Ako sa môže psychoterapeut zapojiť do projektu?

  • Psychoterapeut vyplní Registračný formulár, ktorého súčasťou sú aj Všeobecné obchodné podmienky
  • Keď bude mať psychoterapeut klienta, ktorý spĺňa podmienky zapojenia sa do projektu, vyplní formulár Chcem zaregistrovať nového klienta.
  • Po absolvovaní série terapií v (zmysle Všeobecných obchodných podmienok) psychoterapeut vyplní formulár Ukončenie terapie, na základe ktorého vystaví faktúru Lige za duševné zdravie.

Deň s nadáciou Markíza sa blíži. Ako pomáha naša Koalícia škôl za duševné zdravie?

Prečo je odborná starostlivosť o duševné zdravie detí na Slovensku problém? A ako pomáha naša Koalícia škôl za duševné zdravie? Do štúdia Telerána o tom prišla povedať naša kolegyňa DIANA KLEPOCH MAJDÁKOVÁ.

Ako môže psychoterapia pomôcť?

V štúdiu Telerána o psychoterapii hovorila Mgr. MONIKA GONDEC, klinická psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospievajúcich a dospelých.

Psychoterapia je pre rodiny ťažko dostupná. Deťom pomáha aj šport.

V Teleráne na Markíze vystúpil aj náš riaditeľ ANDREJ VRŠANSKÝ, ktorý porozprával, ako je to s dostupnosťou psychoterapií pre deti na Slovensku.

Prečo je pre deti dôležitá psychoterapia?

V ďalšom Teleráne ste sa mohli stretnúť aj s našim kolegom, psychológom MICHALOM BAČOM, ktorého poznáte aj z našich kurzov Ako sa rozprávať… Hovoril aj o tom, ako rozpoznať u našich blízkych, že potrebujú pomoc.

Úzkosti u detí a mladistvých

Pozrite si rozhovor s psychologičkou zo Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti EVOU HARGAŠOVOU a moderátorkou Kvetou Horváthovou o citlivej detskej duši.

Tínedžeri v tom majú jasno: Potrebujeme psychológa, no nemáme na to peniaze.

Sú presvedčení, že psychickému zdraviu sa nevenuje dostatočná pozornosť.Mladí ľudia z ankety sú presvedčení, že na Slovensku sa duševnému zdraviu nevenuje dostatočná pozornosť. Sú toho názoru, že pri psychických problémoch je najlepšie vyhľadať pomoc odborníkov, avšak podľa nich chýbajú na školách dobrí psychológovia, ktorí by im vedeli v náročných chvíľach pomôcť. Zároveň si myslia, že súkromní terapeuti sú na tom kvalitatívne lepšie, ale tí sú zasa pre mladých finančne nedostupní.

Kedy vyhľadať psychológa a ako na svojom dieťati spoznáme, že sa niečo deje?

Do ďalšej epizódy telerána zavítal psychológ RADOVAN KYRINOVIČ, ktorý spolupracuje na našej Koalícii škôl za duševné zdravie a tiež vedie skupinu na Facebooku „Život s poruchou pozornosti ADHD/ Podpora & Diskusia“