09. 12. 2015 Správy

Ako si neničiť svoje duševné zdravie v predvianočnom zhone?

Kto ho vytvára? My? Vianoce sú vraj krásny lásky čas, kedy si máme odpočinúť a stretnúť sa s blízkymi. Na Slovensku nastane sťahovanie krížom cez celú krajinu, aby sa rodiny aspoň raz za rok stretli. Všetci chcú stihnúť všetko! Zdravý rozum hovorí, že sa to jednoducho nedá.

Vianoce a príprava na tieto sviatky vytvárajú neprimeraný tlak na našu psychiku, a žiaľ veľa ľudí to nevie zvládnuť a prežíva traumu z neschopnosti mať všetko, čo vraj „musíme mať“! Premýšľajme, čo je to najvzácnejšie, čo na tomto svete máme? Liga za duševné zdravie poprosila odborníkov aby nám pomohli duševne sa pripraviť na sviatky. Psychológovia a psychiatri hovoria, že máme prílišnú snahu podriaďovať sa autoritám, aj domnelým. Teda nie naozajstným autoritám, ktorým hodno dôverovať, ale nadriadeným alebo médiám. Nezvykneme podrobiť kritickému zváženiu to, čo vidíme alebo čítame. Každý, kto cítil niekedy normálne city k iným ľuďom vie, že stačí, aby sme tie city dokázali prejaviť, nájsť si čas a pekný spôsob, ako našim blízkym dať najavo, že ich máme radi a že nám na nich záleží. Skúste sa dohodnúť s vašimi blízkymi (nielen s rodinou, ale aj s priateľmi), že namiesto darčekov, si darujete to najvzácnejšie, čo máme – a to je náš čas. Venujme si spoločne prežitý a niečím spríjemnený spoločný čas.

Psychologička Mgr. Hanka Ševčíková o vianočných sviatkoch:

„Vianoce pôvodne slúžili k tomu, aby sa ľudia skontaktovali s tým dobrým, čo je v ich živote a podľa možnosti i s niečím vyšším, čo ich presahuje! Či už je to novonarodený Boží syn, alebo niečo iné. Na to netreba ani peniaze, ani dokonale vyupratovaný dom, ani krásnych a úspešných ľudí. Som ale presvedčená, že každý z nás má v živote niečo dobré, silné, čo si môže vychutnať. Vianoce sú na to ako stvorené. A ak si dokážeme užiť aj ďalšiu radosť, ktorú prinášajú – obdarovať blízkych, môžu to byť naozaj najkrajšie sviatky. Skvelá príležitosť pozastaviť sa, zabilancovať, tešiť sa, ale i riešiť, ak je čo. A nakoniec sa i dotknúť zázraku, ktorý nás presahuje.“

Rodinná poradkyňa PhDr. Jolana Kusá na tému Vianoc v súvislosti s duševným zdravím:

„Šťastní alebo nešťastní sme na základe vlastného rozhodnutia a ak si správne v sebe spracujete váš plán, o čom by Vianoce mali byť, že sú sviatkami lásky, pokoja a radosti z daru, ktorý dostali všetci ľudia rovnako, ktorým je narodenie Ježiška v chudobe a skromnosti, potom môžete byť schopný byť v pohode, mať sebaúctu, sebavedomie, aj keď práve nemáte dosť peňazí na darčeky. Nakoniec, čo to je „dosť“? Keď sa prestanete porovnávať s inými, môžete si stanoviť vlastné meradlo. Môže sa stať, že máte pravidlá v rodine, ktorým momentálne nemôžete vyhovieť. Už to, že sa trápite znamená, že ste zrejme dobrý človek so štedrým srdcom, ktorý by rád obdaroval a to je vaša hodnota, ktorú blízki určite poznajú a oceňujú. Krásne darčeky je možné pripraviť i bez peňazí: vtipné, pozorne vybraté, vlastnoručne vytvorené, alebo dotvorené. Každý dokáže nájsť niečo zaujímavé, v prírode, na blšáku, alebo niečo vytvoriť. Dôležité je to posolstvo lásky, ktoré darčeky nesú. Navyše darčeky sú iba jedným jazykom lásky. Sú aj ďalšie – pozornosť, spolupatričnosť, pohladenie, dobré slovo, ocenenie, celý rok toho býva nedostatok, ako darček sa to veľmi cení. Pripravte si, čo pekného poviete každému členovi rodiny počas Vianoc, také, čo Vás občas napadne a nikdy ste to nevyslovili. Také skutočne od srdca. Uvidíte, že budete po sviatkoch mať dobrý pocit a spokojnú rodinu, pokiaľ je v nej inak všetko v poriadku.“

Psychiatrička MUDr. Magda Frecer o Vianociach a pocitoch:

„Obdobie Vianoc je čas na to, aby sme sa mohli zastaviť, byť trochu viac so sebou, s najbližšou rodinou, s priateľmi. Prestať na chvíľu pracovať, ponáhľať sa. Nájsť si okamih na pátranie v sebe, čo vlastné mám, čo potrebujem, čo mi chýba – nie materiálne, ale v kontexte vlastnej existencie, vzťahov, bytia súčasťou väčšieho celku. To vôbec nie je ľahké a určite často máme tendenciu to strácať so zreteľu. Bežne vnímame, že Vianoce sú čas na radosť, obdarovávanie sa, stretnutia s blízkymi, ale pre mnohých z nás je to tiež čas na smútok, uvedomenie si vlastných strát a bytie osamote. Ak máme s kým oslavovať a je to úprimné stretnutie ľudí, ktorí sa majú radi, tak to je to najcennejšie, čo si môžeme cez Vianoce dať. Nie vždy však je to tak, často najmä stretnutia s rodinou môžu byť preplnené nevyriešenými konfliktami a antipatiami, ktoré zaťažujú atmosféru a my si s tým nevieme rady. Je vtedy ťažké byť spolu. Ak sa nám nedá vyrovnať s konfliktami, zvážme ako a či vôbec môžeme spolu tráviť čas. Aj pre vznik konfliktov, aj pre ich riešenie sú potrebne obe strany.“

Veľa ľudí prežíva počas Vianoc návrat depresie, alebo iných duševných ochorení – sme vtedy citlivejší, vracajú sa rôzne spomienky, ožívajú pocity spojené so stratou niekoho blízkeho, často nespracovaný smútok, úzkosť, neistota. Ak máte predpoklad, že sa vám to môže stať, je dobré vyhľadať pre seba podporu a pomoc vo svojom okolí – v prvom rade postarajte sa o seba, doprajte si prijemné zážitky, oddych, ale tiež nebuďte sami, prípadne vyhľadajte odbornú pomoc. Hlavne starší ľudia sú v tomto období viac zraniteľní a preto nezabúdajme na nich a venujme im dostatok pozornosti, aby sa necítili osamotení. Zaspomínajme si spolu, zasmejme sa, pýtajme sa na to, čo potrebujú. Nemocnice, obzvlášť geriatrické a gerontopsychiatrické oddelenia sa cez Vianoce zaplňujú staršími ľuďmi, ktorí nemajú kam ísť, aj keď majú svoje rodiny … Štedrý večer môžeme stráviť v spoločnosti, ktorá nám robí radosť a tradičné voľné miesto pri stole nás k tomu dokonca vyzýva. V každom dome sa predsa vianočná tradícia a rituály rozhostia trochu inak, na svoj jedinečný spôsob.

Olga Valentová, kontakty s verejnosťou Liga za duševné zdravie SR