08. 08. 2014 Zbierky

Bojujeme o dušu

Organizačný tím: Ivanka, Oľga, Danka

Zbierka Dni nezábudiek 2014

Liga za duševné zdravie v jesenných mesiacoch realizuje destigmatizačnú kampaň a zbierku na podporu duševného zdravia. Zbierka v uliciach Slovenska sa realizuje 3 spôsobmi. Uličná forma sa konala od 11.9. – 14.9. 2014, prostredníctvom tisícov dobrovoľníkov v uliciach. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili zmenu postojov k duševnému zdraviu zakúpením malej modrej nezábudky. Ak ste to nestihli môžete sa zapojiť iným spôsobom – poslať SMS alebo financie priamo na účet.

Do zbierky Dni nezábudiek sa môžete zapojiť 3-mi spôsobmi:

  1. počas uličnej formy Zbierky od 11.9. do 14.9. 2014, ktorá sa už skončila – môžete využiť ešte dva spôsoby
  2. trvalým príkazom alebo zaslaním jednorazovej sumy na čísla účtov: Sberbank 4040154029/3100 alebo Poštová banka 20266500/6500 až do konca roka 2014
  3. zaslaním SMS v hodnote 2,- € v sieti Orange Slovensko, T-Com Slovensko a O2 až do 31.10. 2014 na číslo: 833

POŠLITE SMS na číslo 833 do konca októbra. Ďakujeme!

Ako zbierka pomáha ?

Vaše peniaze za nezábudku putujú do regionálnych združení na financovanie podporných projektov, ako sú denné stacionáre, chránené dielne či rehabilitačné centrá. Časť financií využijú stredné školy na vzdelávanie a materské centrá na poradenstvo a rozvoj sociálnych zručností. Ostatné financie slúžia na udržanie kontinuity dlhoročných a overených programov ako Motivačné centrum (literárne, výtvarné, pohybové aktivity, právne, ľudsko-právne a psychologické poradenstvo), Galéria Nezábudka alebo napríklad aj nová kampaň Menej alkoholizmu o škodlivých účinkoch alkoholu na ľudský organizmus.

Nekorektné informácie stoja človeka dlhoročné utrpenie a štát veľa peňazí z rozpočtu. Destigmatizačná kampaň a Zbierka Dni nezábudiek pomáha občanom našej krajiny mať dostatok informácií o duševnom zdraví a vyhnúť sa tak dlhým práceneschopnostiam a invalidným dôchodkom. Duševné poruchy tvoria totiž spolu s kardiovaskulárnymi a onkologickými chorobami najdrahšie ochorenia. Prevencia je vždy lepšia ako liečba, pri chorobe trpí nielen pacient ale aj jeho rodina.

Prispejte do zbierky, aby ľudia netrpeli zbytočne!

Našim poslaním je začleniť ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti a prinavrátiť im ľudskú dôstojnosť.

Ľudia, ktorí nám pomáhajú:

zľava – Mgr. Katka Vítková, MUDr. Ján Šuba, MUDr. Marcela Barová, MUDr. Terézia Rosenbergerová