02. 08. 2012 Zbierky

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK

Tlačová správa 16. 9. 2008

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK

Projekt kampane 2008
(5. ročník)
DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 2008
Nakoľko sociálne vylúčenie a nedostatočná sieť starostlivosti o ľudí s duševným ochorením je stále aktuálnym problémom, rozhodla sa LDZ pokračovať v téme jej rozvoja aj v r.2008. Téma korešponduje aj s tohtoročnou témou tému Dňa duševného zdravia, ktorú vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia: „Celosvetová podpora duševného zdravia: Občania obhajujú potrebu zlepšenia služieb“. Komunikačná kampaň a zbierka Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek bude zameraná na podporu rozvoja služieb , ktoré napomáhajú sociálne začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami.

Priority kampane:

– Podpora sociálneho začlenenia a rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými problémami
– osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví, oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu duševne chorých
– upozorniť politikov a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie a duševne chorých, nerovnocenné vnímanie telesného a duševného zdravia
– Predaj 150 000 ks nezábudiek

Plánované aktivity:

* 1.9. – 12.10: Mediálna kampaň
* 10.9. Zahájenie nového programu pre príbuzných „Objaviť zdroje“
* 16.9. Tlačová konferencia
* 23. – 24.9. Cesta vydláždená strachom (Simulátor čo prežíva človek so schizofréniou v Auparku)
* 24.9. Inšpirácia slovom vernisáž výstavy Galérie Nezábudka v Univerzitnej knižnici
* 8. – 10.10. Zbierka Dni Nezábudiek v uliciach
* Podujatia v regiónoch: stretnutia s odborníkmi, výstavy, Dni otvorených dverí a iné podujatia
* Články a relácie v médiách

MEDIÁLNA KAMPAŇ

* 1.9. – 31.9. bilboardová kampaň
* 29.9. – 10.10.: televízne spoty (zamerané na upozornenie verejnosti na zbierku Nezábudka a aktivovanie verejnosti smerom k rozvoju služieb napomáhajúcim sociálnemu začleneniu ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia) (TA3, STV,
v regionálnych televíziách v systéme TV-Net)
* 29.9. – 10.10: rozhlasové spoty: Expres, Jemné melódie
* 29.9. – 12.10.: plagáty v interiéri prostriedkov mestskej dopravy (Bratislava, Košice)
* 29.9. – 10.10: Printová inzercia: denníky a týždenníky
* tlačové besedy, články v denníkoch a v časopisoch
* plagáty
* letáky 50 000 ks (informačnný o kampani a cieľoch zbierky, Telesné a duševné zdravie: Spojené nádoby)
* banery na najnavštevovanejších internetových vyhľadávačoch

AKTIVITY V REGIÓNOCH

DELFÍN – Zvolen
– Vernisáž „Celoslovenská výstava fotografií klientov psychiatrických nemocníc a ambulancií – Deň otvorených dverí v Rehabilitačnom stredisku Delfín

SANARE – B. Bystrica

– Šot v regionálnom vysielaní STV
– Diskusia s odborníkom
– Článok v regionálnych novinách „My“
– Výstava spojená s predajom výrobkov združenia

ŠŤASTIE SI TY – Prievidza

– Vernisáž autorskej výstavy Žanetky Buckovej 19.9. o 15:00 hod v Handlovej

PRVOSIENKA – Partizánske
– Info – stánok na námestí SNP

MOZAIKA – Žilina

-Výstavka vlastných výrobkov spojená s predajom
-Infostánok v rámci tradičného podujatia občianskych združení v Žiline „Trinásta komnata“ (koniec septembra)

POZDRAV – Michalovce

– športové popoludnie spojené so súťažami – rôzne disciplíny

INTEGRA a PRO MENTE – Michalovce

– Výstavuaprác výrobkov našich klientov v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach v čase 1.10.-14.10.

OPORA G+N – Rim. Sobota

-Infostánok s materiálmi

Podporovatelia a partneri projektu
* Únia materských centier
* ODOS (pacientska organizácia: Otvorte dvere, otvorte srdcia)
* reklamná agentúra Publicis Knut a produkčná
agentúra Color Box
* mediálna agentúra Unimedia
* Hlavný partner: Dexia banka
* Orange, T-mobile
* farmaceutické firmy (Servier, Janssen Cilag, Pfizer, Desitin, Astra Zeneca, Zentiva, Sanofi-Avnetis)
* ďalšie inštitúcie podnikateľskej sféry : TNT, Volksbank, Poštová banka,
* Aupark, Polus city center, Avion shoping park, OC Dubeň, Max, Billa, Optima, Kaufland
* Mediálni partneri: Bigmedia, akzentmedia, euroAWK, Nubium, ISPA, Rádio expres, TA3, STV, Jemné melódie

Vypracovala: Mgr. Alexandra Fischerová
Výkonná riaditeľka LDZ

Koordinátorka celoslovenská:

Viera Jamrišková
Viera.jamriskova@dusevnez.sk
Tel: 02/638 15 592
Mobil: 0918 607 212