17. 09. 2020 Nezaradené

Duševne zdraví ľudia zajtrajška

Program Zdraví ľudia 2030 vznikol ako podklad pre integrovanie duševného zdravia. Ocitli sme sa v zvláštnom čase, kedy aktuálny stav krízy ovplyvňuje životy všetkých ľudí. Stále sa obávame nakazenia, smrti, straty…čelíme ekonomickej kríze. Žiaci a študenti majú obmedzené vzdelávanie a sú vystavení nejasnostiam svojej budúcnosti. Nedá sa  nevšimnúť si negatívny vplyv týchto aspektov.
Rok 2020 nie je len zahájením programu Zdraví ľudia 2030, ale aj rokom, počas ktorého došlo k bezprecedentnému účinku na globálne zdravie a pohodu. Iniciatívou Svetovej federácie duševného zdravia, je do roku 2030 vybudovať spoločnosť v ktorej všetci majú právo dosiahnuť plný potenciál v zdraví a to počas celého života.

Princípy dosiahnutia duševne zdravých ľudí zajtrajška:

– zdravie a pohoda obyvateľstva a komunít sú nevyhnutné pre plne fungujúcu a spravodlivú spoločnosť

– dosiahnutie plného potenciálu pre zdravie a pohodu pre všetkých, poskytuje spoločnosti cenné výhody vrátane nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť a prosperujúcejších a angažovanejších jednotlivcov

– dosahovanie zdravia a pohody si vyžaduje odstránenie zdravotných rozdielov, dosiahnutie rovnosti v zdraví a dosiahnutie čo najvyššej zdravotnej gramotnosti.

– zdravé fyzické, sociálne a ekonomické prostredie posilňuje potenciál na dosiahnutie zdravia a pohody jednotlivca

– podpora a dosahovanie zdravia a pohody národa je spoločnou zodpovednosťou všetkých zainteresovaných strán, vrátane štátnych či lokálnych strán a je to tiež zodpovednosťou ziskového a rovnako tak neziskového sektoru

– investovanie do maximalizácie zdravia a pohody pre národ je základným pilierom pre efektívne využívanie zdrojov

Cieľom tejto výzvy je dosiahnuť zdravé, zmysluplné a naplnené životy pre všetkých. Je preto dôležité posilňovať zdravotnú gramotnosť, rovnosť v zdraví, odstraňovať rozdiely a zlepšovať zdravie a pohodu všetkých populácií (WFMH, 2020).