30. 05. 2023 Aktuality

Duševné zdravie-dôležitá téma na GLOBSEC-u 2023.

Duševné zdravie – dôležitá téma na GLOBSEC-u 2023.

BRATISLAVA, 29. mája

Bezpečnostné riziká spojene s dlhodobým a nesystémovým riešením problematiky duševného zdravia z roka na rok rastú. Celosvetová pandémia COVID-19 aj ruská invázia na Ukrajinu nás zastihli nepripravených. Ich dôsledkom, ako aj systémovým opatreniam pre ich zlepšenie, bude venovaný zajtrajší event na GLOBSEC-u organizovaný v spolupráci s Ligou za duševné zdravie. Do diskusie sa zapoja rešpektovaní odborníci z medzinárodných organizácii MHE, UNICEF,  Direct Relief, IIMHL. Slovensko na GLOBSEC-u zastupuje Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

 „Som veľmi vďačný za rozhodnutie organizátorov GLOBSEC zahrnúť duševné zdravie medzi dôležité témy. Je to silný signál a odráža uznanie toho, čo znamená „globálna bezpečnosť“ a „zdravie“ v roku 2023. Najzákladnejšia koncepcia bezpečnosti zahŕňa zaistenie ochrany, aby nedochádzalo k poškodeniu zdravia. Platí to na osobnej, národnej aj globálnej úrovni,“ uviedol Thomas Tighe, výkonný riaditeľ Direct Relief. Zdôraznil, že ruská invázia na Ukrajinu a úmyselné ublíženie ľuďom, sú očividným a tradičným porušením bezpečnosti.

Aj Steve Appleton, výkonný riaditeľ a prezident International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL), ktorá združuje mnohé krajiny v oblasti duševného zdravia, zdôrazňuje dôležitosť tejto témy na GLOBSEC-u. „Duševné zdravie je globálny problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. Zdravá spoločnosť sa dá dosiahnuť len uznaním tejto skutočnosti a zahrnutím duševného zdravia do všetkých politík. To je základ pre zlepšenie rovnosti a odstránenie stigmy a diskriminácie. Umožnenie tejto diskusie medzi politickými a občianskymi lídrami je dôležité  pre zvýšenie porozumenia, spolupráce, zlepšenia podmienok a kvality života.“

„V čase ekonomickej a politickej neistoty je najväčšou výzvou IIMHL zabezpečiť, aby sa na duševné zdravie nahliadalo komplexne. Aby sme to dosiahli, je potrebné efektívne partnerstvo a výmena potrebných informácii a dát medzi lídrami v oblasti duševného zdravia a vybudovanie siete na zdieľanie a implementáciu účinných programov.“

Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR: „Väčšina obyvateľov Slovenska vníma duševné zdravie ako intímnu záležitosť jednotlivcov a ako inováciu, ak človek vyhľadá pomoc, prípadne využije službu. Duševné zdravie je však omnoho širší koncept, čo sa plasticky zviditeľňuje v krízových situáciách, ktoré sa prejavili

jednak počas pandémie ako aj počas vojny na Ukrajine. Medzinárodné organizácie združujúce najlepšie know-how duševné zdravie vnímajú ako koncept a nástroj na obnovu a zlepšovanie kvality spoločnosti ako takej. MHE, IIMHL, WHO, UNICEF aj iné renomované organizácie dávno v zreteľných kontúrach navrhli, kam je potrebné zamerať svoju pozornosť a ako. Sme pyšní na to, že sa nám podarilo zaradiť tému duševného zdravia v tomto kontexte do kontextu bezpečnosti v Európe na konferencii GLOBSEC a ďakujeme partnerovi Direct Relief, že nám to umožnil. “

„Liga za duševné zdravie SR sa dlhodobo snaží o systémové zmeny. Chceme dať jasné odporúčania, kam sa dá smerovať reforma systému starostlivosti o duševné zdravie, ako ju budeme zo začiatku financovať a akú podporu štátu bude táto významná zmena, na ktorú Slovensko čakalo 20 rokov, potrebovať. Nemusíme vymýšľať koleso, naši partneri nám vedia odpovedať na otázky, ktoré sami nedokážeme vyriešiť, pretože už dávno vyskúšali riešenia, ktoré vyzerajú intuitívne správne, ale v praxi nefungujú. Ich podporu si nesmierne vážime a verím, že ich využije aj slovenská vláda,“ dodáva A. Vršanský.

Dôležitým signálom spolupráce na reformách bolo stretnutie lídrov v oblasti duševného zdravia s členmi Rady vlády.

Claudia Marinetti, riaditeľka Mental Health Europe, ktorá združuje organizácie ako Liga za duševné zdravie v celej Európe aj s ostatnými zástupcami vyššie spomenutých organizácií navštívili zasadnutie Rady vlády pre duševné zdravie, ktorej účelom je vytvoriť novú stratégiu Slovenska v oblasti duševného zdravia a ponúkli svoju pomoc a expertízu pri optimálnom nastavení priorít takýchto reforiem. Tajomníčka Rady vlády pre duševné zdravie Desanka Kanderová po návšteve zhodnotila, že „sa teší na spoluprácu, ktorou nadviaže na existujúce vzťahy s WHO a že sa čoraz lepšie bude dariť do slovenských strategických dokumentov v oblasti dušeného zdravia zapracovávať usmernenia a poznatky renomovaných zahraničných partnerov, ako sa to už začalo diať pri príprave nového Národného programu duševného zdravia.“

Liga za duševné zdravie je riadnym členom Mental Health Europe.

Aktivity Ligy a informácie o duševnom zdraví nájdete na týchto miestach:

www.dusevnezdravie.sk – všetko o duševnom zdraví aj o Lige na jednom mieste

www.linkanezabudka.sk – bezplatná non-stop linka dôvery Nezábudka a emailové poradenstvo

Facebook (@ligazadusevnezdravie) – stránka s aktuálnymi informáciami, eventmi a kampaňami

Instagram (ligazadusevnezdravie) – výber toho najlepšieho bez dlhých textov na instagrame

LinkedIn (ligazadusevnezdravie) – svet duševného zdravia v businesse

Podcast Ako sa máš? na Apple podcastSpotifyGoogle podcastYoutube