06. 06. 2018 Galéria Nezábudka

Galéria Nezábudka – výzva Hľadá sa talent!

Liga za duševné zdravie SR sa snaží dlhodobo podporovať a propagovať umenie Art brut na Slovensku a v zahraničí, čím rozvíjame potenciál výtvarného talentu u ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou a ktorí sú psychiatricky liečení. S radosťou vítame podporu projektu poskytnutím dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 (zmluva číslo: MK-165/2018/2.1) v sume 10.000 eur.

Galéria Nezábudka – výzva Hľadá sa talent, patrí na Slovensku k ojedinelým projektom špeciálne zameraným na rozvoj výtvarnej tvorivosti ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou a ktorí sú psychiatricky liečení. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou prináša veľa zaujímavých diel, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických kliník, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti.

O vizuálnej potencii umenia Art brut (surové, neškolené umenie) vo svete svedčí pribúdajúci počet podobne zameraných výstav, galérií a centier. Príkladom sú duševne chorí výtvarníci žijúci a tvoriaci v unikátnom Dome umelcov v neďalekom múzeu Gugging v Rakúsku, ktorých tvorba sa počas viac ako dvadsaťročia stala značkou vo svete neškoleného umenia.

Podobne je aj našim zámerom poskytovať duševne postihnutým autorom, s ktorými spolupracujeme, priaznivé a motivujúce prostredie, v rámci ktorého by mohli svoj talent naplno rozvíjať a podporovať tých, ktorí sa chcú touto cestou uberať aj naďalej. Významnou súčasťou projektu sú aj výstavy, ktorými postupne prezentujeme zbierky umenia Art brut slovenskej i zahraničnej verejnosti. Cieľom výstav je jednak propagovať toto umenie a súčasne napomáhať k väčšej tolerancii k ľuďom so skúsenosťou s duševnou poruchou a ich sociálnej inklúzii. Pre samotných autorov sú výstavy ocenením ich snaženia.

Hlavné ciele projektu Výzva Hľadá sa talent!

  • Podporovať a propagovať umenie Art brut na Slovensku a v zahraničí.
  • Objaviť a rozvinúť nové výtvarné talenty v rámci skupiny ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou a ktorí sú psychiatricky liečení.
  • Podporovať a uľahčovať prístup duševne chorých autorov k umeleckému rozvoju.
  • Prostredníctvom realizovaných aktivít (sústredenie, výstavy) podporovať ich sebahodnotenie, sociálne zručnosti a sebapoznanie čo sú základné predpoklady sociálneho začlenenia.
  • Zvyšovať akceptáciu týchto ľudí v spoločnosti a pomáhať zvyšovať ich sociálnu inklúziu.
  • Oslabovať predsudky a stereotypy spojené s duševnými poruchami.
  • Znižovať sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu.

 

Projekt bude prebiehať v rámci psychiatrických oddelení nemocníc, psychiatrických stacionárov a rehabilitačných stredísk.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR