11. 09. 2012 Nezaradené

Kto roztne začarovaný kruh ekonomickej krízy a depresie?

Depresia nie je len zlá nálady, nie je to strach pred prvým dňom v práci, nechuť vstávať do zamestnania. Ide o psychický tlak, nezáujem žiť, tešiť sa z bežných vecí, neschopnosť načerpávať energiu. Postihuje až 15% populácie a vedecké štúdie preukázali jej súvislosť s krízou v oblasti ekonomiky. Zhoršujúca sa ekonomická situácia ľudí nielen do depresie sáče, ale zároveň je aj dôsledkom zlej psychickej kondície. Ide o začarovaný kruh, ktorý môže pretnúť len starostlivosť o duševné zdravie.

Ekonomika a psychika, dve strany jednej mince

Svetová zdravotnícka organizácia už dlhodobo so znepokojením poukazuje na súvislosť duševného zdravia a prosperity. Jej výskumy hovoria o chudobe naviazanej na depresívne stavy v populácii. Depresia nie je problém človeka, ktorý vidí svet cez čierne okuliare. Ukázalo sa, že človek v depresii má zníženú schopnosť dosahovať ekonomický profit. Preto ľudia s chronickou depresiou často žijú v biede, nehovoriac o tom, že tento stav ich psychické problémy ešte prehlbuje. Cestou k vytýčenému cieľu pre tretie tisícročie v podobe odstránenia hladu a chudoby tak vedie predovšetkým v odstraňovaní depresie a správnom prístupe k psychike.

S duševnou hygienou treba začať už v detstve

Ani školské prostredie, často spojené so šikanou, nie je vhodnou klímou na úsmev a mnoho detí začína byť infikovaných depresiou. Pritom sa podceňuje, že zlý psychický stav v detstve môže mať za následok hlboké a dlhodobé sociálne aj ekonomické dôsledky v dospelosti. Medzi najčastejšie prejavy patria nižšia úroveň vzdelania, zvýšená kriminalita, naopak znížená schopnosť zamestnať sa, nižšie zárobky a komplikované osobné vzťahy. Je dôležité venovať psychickému zdraviu detí prioritu, hoci je často vytesnené na okraj záujmu. Riziká depresie sa ešte zvyšujú v čase hospodárskej krízy a cesta vykorčuľovania z nelichotivej situácie sveta vedie práve cez ozdravenia ducha.

Pandémia depresie vyžaduje prevenciu aj liečbu

Psychické problémy nevidno na prvý pohľad ako zlomenú nohu, alebo chrípku. Jej dôsledky sú preto ešte závažnejšie, keďže dovoľuje, aby sa dlhodobo ignorovala. V niektorých krajinách sa musia deti vzdať školského vzdelania počas zdravotných kríz a poskytovať laickú starostlivosť. Niekedy je rodič príliš chorý, aby zabezpečil dieťaťu vzdelanie a poslal ho do školy. V čase ekonomickej krízy je dôležité investovať do zdravia a pohody detí, ktoré jediné predstavujú budúce bohatstvo každého národa. Aj malá investícia sa môže podieľať na vyššej ekonomickej prosperite a na opätovnej radosti zo života. Zvýši mieru starostlivosti o duševné zdravie u mládeže, pretaví sa do aktivít, kapaní, sociálneho dialógu a podpory tých, ktorí budú môcť produkovať hodnoty, šťastné rodiny a zdravé vzťahy. V knihe Redukcia globálneho bremena depresie sa píše, že práve investícia do pomoci v oblasti duševného zdravia chudobnejším krajinám pomáha rozvoju v systéme celkovej nielen ekonomiky, ale aj pocitu blahobytu a šťastia. Po ňom podvedome všetci túžime, teda ak netrpíme na depresie.