Alzheimerova demencia Články

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresívne degeratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje postupnou stratou pamäti a rozumu v takej miere, že to ovplyvňuje každodenný život jedinca. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Demencia je všeobecný výraz na označenie straty pamäti a rozumových schopností.

Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

Neexistuje jedna príčina. Pri jej vzniku hrá úlohu dedičnosť a faktory životného prostredia. V mozgu sa vytvárajú nánosy chorobne zmenenej bielkoviny, následkom čoho postupne dochádza k zániku mozgových buniek a k stenčovaniu mozgovej kôry.

Kto je ohrozený?

Najviac postihuje starších ľudí, ale ako včasný typ sa môže začať po 40 roku. Vo veku nad 65 rokov postihuje asi 10% ľudí vo veku nad 85 rokov asi 50% ľudí. Častejšie sa vyskytuje u žien. Odhaduje sa, že na svete ňou trpí asi 20 miliónov ľudí (v USA asi 4 milióny, medzi nimi známe osobnosti, mali ju napríklad americký prezident Roland Reagan i známa herečka Rita Hayworth). Na Slovensku je postihnutých asi 50 000 ľudí.

Aké sú včasné príznaky?

  • Strata krátkodobej pamäti (zhoršuje sa fungovanie v denných aktivitách, v súkromí i zamestnaní) i staropamäti (chorý napríklad zabudne, že má vnúča).
  • Ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností (varenie, telefonovanie).
  • Ťažkosti s rečou (zabúdanie slov a ich nahradzovanie neprimeranými výrazmi, čím vznikajú nezrozumiteľné vety).
  • Dezorientácia v čase amieste (stratí sa na vlastnej ulici, nevie kde je, netrafí domov, nevie ktorý je rok, mesiac či deň).
  • Problémy s abstraktným myslením (nepochopí zložitejšie inštrukcie, nevie napríklad, vyplniť poukážku či šek ani po vysvetlení).
  • Umiestnenie predmetov na nesprávne miesto (vloží žehličku do chladničky).
  • Zmeny nálady a správania, rýchle striedania nálad bez zjavnej príčiny.
  • Zmeny osobnosti (podozrievavosť, strach) a povahových vlastností.
  • Strata iniciatívy (chorí sú pasívni treba ich do činnosti neustále pobádať).

Aké sú možnosti liečby?

Liek, ktorý by Alzheimerovu chorobu úplne vyliečil ešte nepoznáme, ale vieme zmierňovať a spomaľovať jej priebeh. Nové lieky dokážu zlepšiť kvalitu života nielen pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom.

Je možná prevencia?

Áno je, aj keď ide len o oddialenie začiatku ochorenia o niekoľko rokov. Dôležité je predovšetkým zachovávať si psychickú aktivitu aj v dôchodkovom veku (čítanie, lúštenie krížoviek, špeciálny tréning pamäti pod vedením odborníkov). Odporúča sa racionálna životospráva s dostatkom vitamínov stopových prvkov. Posledné výskumy poukazujú na ochranný vplyv vitamínu E, ktorý chráni mozog pred účinkami voľných kyslíkových eadikálov. Podobne pôsobia aj iné látky – napríklad extrakty z rastliny ginko dvojlaločné, skúmajú sa lieky s protizápalovým účinkom a estrogény.

Pri podozrení na Alzheimerovu chorobu u seba alebo u príbuzných je treba sa poradiť so svojím lekárom, psychiatrom, neurológom alebo geriatrom.