ADHD Videá

Odborníci o duševnej poruche ADHD u dospelých: Prof. MUDr. Cyril Höchsl, DrSc., FRCPsych.