ADHD Publikácie

Porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD

Informačný leták Ligy za duševné zdravie venovaný problematike ADHD. Na letáku s nami odborne spolupracoval psychológ Radovan Kyrinovič zo Slovenskej ADHD asociácie.
Leták je k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD - leták na vytlačenie