Depresia Testy

Test na depresiu (PHQ-9)

V prípade, že máte u seba alebo u blízkeho podozrenie na depresiu, môžete na identifikáciu použiť deväťbodový Dotazník zdravia pre pacienta PHQ-9 (Patient Health Questioner 9). Tento dotazník sa bežne využíva na testovanie depresie. Test je určený pre dospelých a dospievajúcich. Nie je vhodný pre deti mladšie ako 14 rokov.

Pri každej otázke označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu súčasnú situáciu. Výsledné skóre sa tak bude pohybovať v rozmedzí 0 až 27 bodov.

Pre každé tvrdenie sa spýtajte, ako často ste sa s daným pocitom za posledné dva týždne stretli: vôbec nie, niekoľko dní, viac ako polovicu dní alebo takmer všetky dni.

Celkové skóre sa môže pohybovať medzi 0 až 27 bodov.

Skóre medzi 20 – 27
znamená závažnú depresiu (ťažkú), kde je indikovaná kombinácia antidepresívnych liekov a psychoterapie (terapeutické poradenstvo)

Skóre medzi 15-19
znamená závažnú depresiu (mierne ťažkú), kde by pravdepodobne boli vhodné buď antidepresívne lieky alebo psychoterapia.

Skóre medzi 10 – 14
naznačuje rozsah možností medzi menšou depresiou, dystýmiou a veľkou depresiou. Tento bodový rozsah znamená indikáciu buď antidepresívnych liekov alebo psychoterapiu.

Skóre medzi 5 – 9
indikuje mierne príznaky depresie, ktoré by vyžadovali edukáciu o depresii a pokyny na kontrolu v prípade zhoršenia stavu v priebehu mesiaca.

V prípade, že sú 4 pozitívne odpovede v hrubo vyznačených stĺpcoch (vrátane odpovedí na 1. a 2. otázku) je podozrenie na depresívnu poruchu. Je možné bližšie určiť závažnosť podľa celkového skóre: 

  1. ľahká depresia: 5–9 bodov, 
  2. mierna depresia: 10–14 bodov, 
  3. stredne ťažká depresia: 15–19 bodov, 
  4. ťažká depresia: 20–27 bodov.