25. 07. 2008 Čo pre vás robíme

Liga za duševné zdravie SR pozýva ocenených z celoslovenskej výtvarnej výzvy „INŠPIRUJÚCE SLOVÁ“ na sústredenie

Liga za duševné zdravie SR pozýva ocenených z celoslovenskej výtvarnej výzvy „INŠPIRUJÚCE SLOVÁ“ na sústredenie

Liga za duševné zdravie SR (LDZ SR) vyhlásila v apríli výtvarnú výzvu „Inšpirujúce slová“ a ponúkala možnosť zapojiť sa do celoslovenskej akcie autorom so skúsenosťou s duševným ochorením. Snahou LDZ SR bolo podporiť umelecké nadanie týchto ľudí a motivovať ich k hľadaniu výtvarných inšpirácií na tému „slovo“, ktoré môže skrývať mnoho významov a mnoho výtvarných riešení.

Nešlo o súťaž, ale skôr o overenie schopností a nápadov, ktoré môžu použiť pri realizácii takejto tematickej výzvy. Liga za duševné zdravie SR pripravila pre ôsmych autorov, ktorých vybrala komisia z tejto výzvy letné výtvarné sústredenie v Schaubmarovom mlyne v Pezinku a na jeseň spoločnú výstavu.

Odborná komisia, ktorá zasadala 9.7.2008 v zložení výtvarník Vladimír Kordoš, spisovateľ Daniel Hevier a výtvarníčka Soňa Sadílková, hodnotila spolu 208 prác od 44 autorov. I keď sa téma zdala byť náročná, porota veľmi ocenila schopnosti autorov, ako dobre danú tému zvládli.

Autori, ktorých tvorbu poznáme z minuloročnej súťaže Hľadá sa talent, zaznamenali výrazný posun k lepšiemu zvládnutiu svojho výtvarného rukopisu. Vysoko bola ohodnotená aj kolekcia prác siedmych autorov, ktorú zaslal Denný psychiatrický stacionár Praemium – Permansio s.r.o. z Košíc. Komisia ocenila viditeľnú starostlivosť centra o rozvíjanie arteterapie a navrhuje Lige za duševné zdravie SR, aby na budúci rok zaradila do svojho výstavného plánu aj kolektívnu výstavu tohto zariadenia v Bratislave.

Odmenou pre ocenených je výtvarné sústredenie s odborníkmi a spoločná výstava diel plánovaná na september.

Na letné výtvarné sústredenie v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, ktoré sa uskutoční od 28.7. do 1.8.2008, komisia vybrala ôsmych autorov : M. Hanová – Pôtor, T. Chaloupka – Pozdišovce, R. Kačánek – Stará Ľubovňa, A. Emrichová – Senica, M. Miniariková – Bratislava, V. Ryba – Horné Zelenice, L. Čertíková – Bratislava, R. Machovič –Banská Bystrica.

Týmto autorom Liga za duševné zdravie SR uhradí všetky náklady spojené s pobytom, t.j. cestovné, ubytovanie a stravu. V septembri 2008 ako úvodná akcia celoslovenskej Zbierky Dni nezábudiek sa uskutoční kolektívna výstava vybraných autorov z tejto výzvy pod rovnomenným názvom „Inšpirujúce slová“. Výstava sa bude konať vo výstavných priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave od 24.septembra do 16.októbra 2008. Vystavené budú diela spomínaných 16 autorov a zároveň ešte diela autorov, ktoré spolu s komisiou vybrala kurátorka výstavy Mgr.Daniela Čarná zo Slovenskej národnej galérie.
Všetci záujemcovia o podobné aktivity majú možnosť pravidelne sa zúčastňovať na výtvarných víkendových workshopoch v rámci Ligového projektu MOTIVAČNÉ CENTRUM. Podrobné informácie Vám o nich poskytne Táňa Juríková, na mailovej adrese: tana.jurikova@dusevnez.sk, telefóne:0905 550 417. Mimobratislavským účastníkom Liga hradí ubytovanie a cestovné.

Informácie o výtvarnom sústredení: Mgr. Mária Bakošová, manager Galérie Nezábudka, tel.: 0905/731 621.

Partnerom projektu Galéria Nezábudka je spoločnosť PFIZER.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
0903/658595
olga.valentova@dusevnez.sk
www.dusevnezdravie.sk