03. 08. 2012 Nezaradené

Ľudia s duševným ochorením sa stretnú na letnom výtvarnom workshope v Pezinku

Tlačová správa 30.7.2012

Galéria Nezábudka je unikátnym projektom Ligy za duševné zdravie, pracuje s autormi s duševnou poruchou a zbiera výtvarné diela, ktoré sú vo svete označované „art brut“ a sú cenené ako výtvarné artefakty tvorené neškolenými výtvarníkmi, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou.

Liga za duševné zdravie SR a dlhoročný partner projektu – farmaceutická spoločnosť Pfizer pripravilili aj tento rok pre autorov letný výtvarný workshop, ktorý sa už tradične bude konať v areáli Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Sústredenie potrvá od 6. 8. 2012 do 10. 8. 2012 a zúčastnia sa na ňom jedenásti amatérski výtvarníci: Daniel Horák, Róbert Kačánek, Viera Kulišovová, Alena Kuliševová, Roman Machovič, Bedřich Matoušek, Darina Komlóssyová – Okáliová, Václav Ryba, Sylvia Mikolášková, Stanislava Bratková a Zuzana Ebringerová, ktorí boli pozvaní na základe ich tvorivých schopností a ich celoročnej účasti na výtvarných workshopoch organizovaných Ligou za duševné zdravie.

Na vybraných autorov čaká päť zaujímavých dní, počas ktorých budú zbierať inšpirácie, robiť si náčrty, zdokonalia sa vo výtvarných technikách a budú rozširovať svoju vlastnú invenciu aj prostredníctvom literatúry či hudobných inšpirácií. Na záver svoje dojmy spracujú do výtvarných diel, ktoré budú vystavené priamo v areáli Schaubmarovho mlyna. Popri rôznych výtvarných dieľňach budú súčasťou pobytu aj krátke výlety a prechádzky do okolia, ale aj iné tvorivé aktivity, ktoré budú mať rôzne stupne náročnosti a budú prispôsobené schopnostiam a danostiam zúčasnených autorov. Sústredenie povedú odborníci: výtvarníci Vladimír Kordoš a Dušan Nágel, spisovateľ a textár Daniel Hevier, historička umenia Naďa Kančevová a psychologička Katarína Čermáková.

Prostredníctvom činnosti Galérie Nezábudka chce Liga za duševné zdravie prispieť k rozvoju arteterapie na Slovensku a zároveň podporiť sociálne začlenenie autorov s duševnou poruchou späť k práci, rodine a do spoločnosti vôbec.

Mgr. Naďa Kančevová
manažérka projektu
Liga za duševné zdravie SR
galeria@dusevnez.sk

Letné výtvarné sympózium sa koná s podporou: